Gå till innehållet
Meny

Allmänna avtalsvillkor för fjärrvärme

Nya avtalsvillkor från 1 september 2017

Branschorganisationen Energiföretagen Sverige har tillsammans med Konsumentverket reviderat de allmänna avtalsvillkoren för fjärrvärmeleveranser till konsumenter. Det berör dig som fjärr­värmekund hos Mälarenergi.

Mälarenergis styrelse har antagit de nya branschgemensamma villkoren som kommer börja gälla för Mälarenergis kunder från den 1 september 2017.

Vad innebär de nya avtalsvillkoren?

Avtalsvillkoren har bland annat harmoniserats med förändringar i fjärrvärmelagen och nya föreskrifter och allmänna råd från Energimarknadsinspektionen. De huvudsakliga förändringarna finns i det avsnitt som reglerar mätning, avläsning, rapportering och debitering. Till exempel ska mätning och rapportering ske månadsvis, baseras på faktisk förbrukning och debitering ske minst fyra gånger per år. Tillägg har också gjorts i regler som rör information till dig som kund om historisk förbrukning. Mälarenergi uppfyller redan dessa villkor. Villkoren har också kompletterats med regler för avtal på distans, hur personuppgifter får hanteras och skrivningar som rör information, vägledning och tvistlösning.

Övrig information

Med anledning av ändringarna i de allmänna avtalsvillkoren har du som kund, i enlighet med fjärrvärmelagen, rätt till förhandling och medling liksom rätt att säga upp avtalet.