Gå till innehållet

Skadestånd vid strömavbrott

Vid stömavbrott kan du som privat- eller företagskund ha rätt till skadestånd för skador som uppkommit till följd av strömavbrottet. Nedan kan du läsa vad som gäller för respektive kund. 

Skadestånd för privatkund

Enligt ellagen har en konsument (privatkund) rätt till skadestånd för skador som uppstått till följd av ett strömavbrott. Konsumenten har rätt till ersättning för utgifter och inkomstbortfall eller annan förlust. Detta ansvar kallas i ellagen för nätägarens kontrollansvar och är ett långtgående ansvar jämfört med de vanliga reglerna för skadestånd, i exempelvis skadeståndslagen.

Undantag för skadestånd för privatkund

Det finns dock vissa tillfällen då kontrollansvaret inte gäller. Det är om nätägaren kan visa att strömavbrottet var av exceptionell karaktär och att det därför inte var möjligt att förutse och undvika strömavbrottet. Regler om skadestånd för konsumenter regleras i ellagen kap 11 samt i allmänna avtalsvillkoren Nät 2012 K.

Skyldighet att anmäla - privatkund

Konsumenten är dock skyldig att anmäla till nätägaren vilken skada konsumenten har lidit och vilka anspråk på ersättning som finns. Anmälan ska ske inom två år från det att skadan inträffade.

Skadestånd för företagskunder

För näringsidkare (företagskunder) finns inga regler i ellagen om ersättningar vid strömavbrott utan ordinarie skadeståndsregler gäller. Det innebär att näringsidkaren måste visa att nätägaren har handlat vårdslöst eller försumligt för att få skadestånd.

Näringsidkaren har enligt de allmänna avtalsvillkoren (Nät 2012 N och Nät 2012 H) rätt till ersättning för person- eller sakskada om nätägaren handlat vårdslöst. Rena förmögenhetsskador (t ex utebliven vinst) eller följdskador vid sakskador ersätts dock inte.

Skadeståndsanspråksanmälan ska vara skriftlig och göras på blankett som kan beställas från vårt Kundcenter på telefon 021-39 50 50 eller laddas ner .

Publicerad av: Mälarenergi Elnät AB