Gå till innehållet

Hamre våtmark

Hamre våtmark invigdes 2018 och ligger mellan Tegeludden och Stadsträdgården i Västerås, precis vid Hamrebäckens utlopp till Mälaren. Till Hamrebäcken rinner vatten från bland annat E18, parkeringen vid Hälla shopping och åkrar som finns längs med ån. Det innebär att vattnet i Hamrebäcken innehåller en del miljöförstörande ämnen, exemplevis fosfor och kväve, som tillslut hamnar i Mälaren.

 

Fakta om Hamre Våtmark

Storlek: 1 hektar
Sträckning: Stråket går mellan Stadsträdgården, Fågelviken och Tegeluddens småbåtshamn.

 

Hitta hit!

Fakta om Mälaren

Mälaren är Sveriges tredje största sjö till ytan. Den är en typisk slättlandssjö med över 8000 öar, holmar och skär. Sjön har ett medeldjup på 12.8 meter. Runt 2 miljoner människor tar sitt dricksvatten från Mälaren.

Genom att anlägga en våtmark i form av en dagvattendamm kan vi sakta ner vattnets flöde. Under tiden som vattnet rinner genom dammen hinner föroreningar, som till exempel tungmetaller, sjunka till botten. Längs vägen passerar vattnet trösklar med våtmarksväxter som smörboll och fackelblomster.

En extra försäkring

Våtmarksparken agerar även som en slags extra försäkring om ett oförutsett utsläpp skulle göras. Om en större mängd miljöförstörande ämnen skulle hamna i bäcken kan man enklare stoppa utsläppet i våtmarken än om bäcken runnit rakt ut i Mälaren.

Läs om våra andra projekt för att rena Mälaren

Mycket av de föroreningar som når Mälaren kommer via dagvattnet i form av avrinning från vägar, byggnader och andra hårdgjorda ytor. För att minska den påverkan bygger vi dagvattendammar och konstgjorda våtmarker. Läs mer om våra projket nedan.

Johannisbers våtmarkspark Lögarängens dagvattenanläggning

Ett fint och hållbart strövområde

Runt våtmarken har Västerås Stad anlagt ett fint strövområde med spångar och grusvägar. Har du kanot kan du angöra den till bryggor och på vintern kan du som är skridskoåkare och flanör komma in via isen.