Gå till innehållet

Kundservice och Konsumenträtt

Det är viktigt att du som kund alltid får den hjälp du behöver. Hos Kundcenter får du personlig, professionell och snabb hjälp med frågor eller problem du har rörande Mälarenergi.

Kundcenter telefon 021-39 50 50 Du kan även Skicka ett meddelande.

Konsumenträtt

Dina rättigheter regleras i Allmänna avtalsvillkoren och i olika lagar. De finns till för att hjälpa dig som enskild konsument om du av någon anledning känner dig felaktigt bemött eller behandlad.

För dig som elkund
För att göra det lite lättare för dig har vi lyft ut Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen samt Konsumenträttigheter enligt 9 kap.

Oberoende användarrådgivning
Som konsument kan du med fördel vända dig till kommunens energirådgivare för att få en oberoende användarrådgivning och få råd om tillgängliga energieffektiviseringsåtgärder och jämförelseprofiler.

Här hittar du energirådgivare i andra städer:

Ångerrätt

Du har rätt att inom 14 dagar frånträda ditt tecknade elavtal utan att ange något skäl. Ångerfristen löper ut 14 dagar från det att avtalet bekräftats med information om ångerrätten.

Vill du nyttja din rätt att ångra ditt avtal ska du till Mälarenergi AB skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet. Du kan antingen ringa på telefon 021-39 50 50, skicka ett mejl till post@malarenergi.se eller skicka ett brev till:
Mälarenergi AB
Box 14
721 03 Västerås

Du kan också på vår hemsida malarenergi.se/angerratt elektroniskt fylla i och skicka in Konsumentverkets standardblankett för utövande av ångerrätten. Om du väljer detta alternativ kommer vi utan dröjsmål att på ett varaktigt medium (till exempel via e-post) bekräfta att vi tagit emot ditt beslut om att nyttja din ångerrätt.

För att du ska hinna nyttja din ångerrätt i tid behöver du sända in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

Vi vill uppmärksamma dig på att om du ångrar ditt elavtal med oss kan du riskera att hamna på anvisat pris hos ditt anvisade elhandelsföretag då det kan bli ett glapp till leveransstart av nytt elavtal om du väljer nytt elhandelsföretag.

Lag (2005:59) och distansavtal och avtal utanför affärslokaler - Sveriges riksdag

Externa rådgivare och myndigheter

Om du vill få en opartisk rådgivning finns det externa parter som du kan diskutera ditt ärende med. Det finns ett antal myndigheter och instanser som har till uppgift att hjälpa dig utifrån konsumentlagstiftningen.

Rådgivning

  • Konsumenternas Energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar, ger råd och vägledning i frågor som rör energimarknaden. De har även tagit fram ett antal olika mallar för att hjälpa dig som konsument vid kommunikation med energiföretag, om du är osäker vad du ska skriva i mail eller brev. Du hittar mallarna här.
  • Kommunala konsumentvägledare finns i de flesta kommuner. De kan ge dig råd inför eller efter ett köp. Rådgivningen är gratis och opartisk.

Prövning

  • Energimarknadsinspektionen (Ei) är en tillsynsmyndighet som ser till att elmarknaden fungerar så bra som möjligt. De arbetar för att stärka energikundernas ställning och strävar efter att marknaderna för el, fjärrvärme och naturgas ska fungera så bra som möjligt. Det ska finnas konkurrens, kunderna ska betala skäliga avgifter och avbrotten ska vara så få som möjligt. De är också ansvariga för elpriskollen.se som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.
  • Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som har till huvudsaklig uppgift att opartiskt, och utan avgift för parterna, pröva konsumenttvister. Anmälan kan göras av en enskild konsument som har en tvist med en näringsidkare om köp av en vara, tjänst eller annan nyttighet.
  •  Integritetsskyddsmyndigheten | IMY arbetar för att säkra den enskilda individens rätt till integritet i samhället. De är en myndighet som genom sin tillsynsverksamhet ska bidra till att behandling av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet.   
  • Marknadsdomstolen är en specialdomstol som handlägger mål som gäller frågor om olika former av marknadsföring skett på ett riktigt sätt. Hit kan näringsidkare, Konsumentombudsmannen och vissa förbund vända sig för att pröva ett ärende. Vid andra typer av tvister kan du vända dig till en allmän domstol.