Gå till innehållet

Om du fått översvämning efter ett skyfall

Vid översvämning i källaren på grund av skyfall ska du:

  1. Bryta all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
  2. Flytta fuktkänsliga saker.
  3. Undvik att vada runt i vattnet, det kan finnas risk för bakterier. 
  4. Tvätta dig noga efter kontakt med inträängande avloppsvatten.
  5. Kontakta ditt försäkringsbolag. 
  6. Fotografera skadorna i källaren för skadeanmälan.
  7. Anmäl källaröversvämning hos Mälarenergi driftcentral eller fyll i formuläret nedan. 

Beror din källaröversvämning pga av ett förmodat avloppsstopp ring
Driftcentralen dygnet runt på 021- 18 19 00.

Rapportera källaröversvämning

Det är viktigt att du kontaktar både Mälarenergi och ditt försäkringsbolag vid en översvämning. Ditt försäkringsbolag kan hjälpa till med skadereglering och saneringsåtgärder i det akuta skedet. 

Mälarenergi jobbar kontinuerligt med förnyelse och förbättring av vårt avloppsledningsnät för att minska risken för källaröversvämningar. Därför är det värdefullt för oss att få information om översvämningar, för att kunna kartlägga och analysera funktionen av vårt ledningsnät. Rapportera därför om du har källaröversvämning till oss.

Anmälan om översvämning i källaren vid skyfall

Anmälan om översvämning i källaren vid skyfall:

Observera att anmälan inte är en skadekravsanmälan för eventuella anspråk på ersättning. Varje ärende utreds alltid med avseende på ansvarsfrågan för översvämningen eller skadorna.

Du kommer inte automatiskt bli kontaktad av Mälarenergi när du har skickat in formuläret. Vi kontaktar dig endast om behov finns för komplettering av uppgifter eller när beslut finns i ärendet. Kontakt kommer då tas via mejl eller telefon.