Gå till innehållet

Gör så här vid översvämning hemma efter ett skyfall

Vid risk för liv och hälsa – kontakta 112.

Följ den här punktlistan vid översvämning i exempelvis källaren på grund av skyfall:

  • Stäng av elen i de översvämmade lokalerna. OBS! Se till att eventuell dräneringspump inte stannar.

  • Undvik att gå i vattnet. Vattnet kan vara strömförande och det kan finnas risk för bakterier. 

  • Tvätta dig noga efter kontakt med avloppsvatten.

  • Kontakta ditt försäkringsbolag och fotografera skadorna till skadeanmälan.

  • Anmäl källaröversvämning till oss via formuläret nedan.

 

OBS! Pumpning på grund av översvämning behöver du vänta med tills vattnet har sjunkit undan. Annars läcker vattnet bara in i fastigheten igen.

Beror din källaröversvämning på ett förmodat avloppsstopp ring
Driftcentralen dygnet runt på 021- 18 19 00.

 

Rapportera källaröversvämning

Det är viktigt att du kontaktar både Mälarenergi och ditt försäkringsbolag vid en översvämning. Ditt försäkringsbolag kan hjälpa till med skadereglering och saneringsåtgärder i det akuta skedet. 

Mälarenergi jobbar kontinuerligt med förnyelse och förbättring av vårt avloppsledningsnät för att minska risken för källaröversvämningar. Därför är det värdefullt för oss att få information om översvämningar, för att kunna kartlägga och analysera funktionen av vårt ledningsnät. Rapportera därför om du har källaröversvämning till oss.

Anmälan om översvämning i källaren vid skyfall:

Observera att anmälan inte är en skadekravsanmälan för eventuella anspråk på ersättning. Varje ärende utreds alltidför att säkerställa ansvarig för översvämningen eller skadorna.  

Du kommer inte automatiskt bli kontaktad av Mälarenergi när du har skickat in formuläret. Vi kontaktar dig endast om det finns behov av kompletterande uppgifter eller när beslut finns i ärendet. Kontakt sker då  via mejl eller telefon.