Gå till innehållet

Översvämning i källaren

Har du en översvämning i källaren? Kontakta då felanmälan på 021-18 19 00 så hjälper vi dig. Tänk på att du som husägare ansvarar själv för alla ledningar fram till den så kallade förbindelsepunkten, som vanligtvis är placerad 0,5 meter utanför fastighetsgränsen.

Översvämning i källaren

Om du får en översvämning i källaren ska du:

  1. Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
  2. Kontakta ditt försäkringsbolag, som kan hjälpa till med skadereglering och saneringsåtgärder i det akuta skedet
  3. Dokumentera med bilder och text händelseförloppet
  4. Anmäl översvämningen till Mälarenergi.

Läckande rör

 

Du kan förebygga källaröversvämning genom att 

  1. inte leda dagvatten till spillvattenledningen. 
  2. åtgärda eventuella problem med rötter som skadar ledningarna
  3. installera en pump för dräneringsvattnet. Vid pumpningen lyfts vattnet upp till marknivån och får sedan rinna med självfall ut till Mälarenergis ledningar. Installationen kräver regelbundet underhåll och bör förses med larm som utlöses vid störningar i driften av pumpen.
  4. bygg vallar runt källartrappa, källarfönster med ljusschakt och garagenedfart som hindrar regnvatten från att samlas

Se till att dina stuprör är rätt kopplade

Felkopplad dränering kan orsaka översvämning av källaren, och det påverkar inte bara din fastighet. Om inte grannen kopplat rätt kan dennes vatten tränga in hos dig.

Se till att ledningarna är rätt kopplade