Gå till innehållet

Ersättning efter översvämning i källaren

Rätten till ersättning efter översvämning i källaren utreds för varje specifikt fall. Om du råkar ut för en källaröversvämning ska du först anmäla det till ditt försäkringsbolag. Efter sanering av källaren gör de en skadevärdering och du får betala en självrisk. Självrisken kan du sedan ställa som skadekrav till Mälarenergi. 

Om skadorna inte uppgår till självriskbeloppet kan du begära ersättning av Mälarenergi för de utlägg du tvingats göra och för ditt eget arbete i form av tid. Bifoga kopior på kvitto och betalda fakturor som styrker utläggen. Detsamma gäller om du inte har hemförsäkring.

En förutsättning för att ersättning ska komma i fråga enligt Lagen om allmänna vattentjänster 2006:412 är att kravställaren är fastighetsägare.

Skadekravet ska innehålla:

  • Kort redogörelse för hur vattnet har tagit sig in i fastigheten.
  • Kopia på fakturan angående yrkad självrisk eller den slutreglerade skaderapporten från försäkringsbolaget där självriskbeloppet är avdraget från den totala skadekostnaden.
  • Ålder och pris på de skadade föremålen om skadekostnaden understiger aktuellt självriskbelopp (bifoga kopia på kvitton). Om du utfört eget saneringsarbete i samband med skadan bör antalet timmar för detta anges.
  • Fastighetsbeteckning eller adress på den översvämningsdrabbade fastigheten.
  • Ditt namn, postadress och telefonnummer.
  • Personnummer eller organisationsnummer.
  • Bankuppgifter med information om bank, clearingnummer och kontonummer dit en eventuell ersättning ska sättas in.

Skicka ersättningsanspråk per mejl till post@malarenergi.se eller per brev till Mälarenergi AB, Box 14, 721 03 Västerås. Märk ansökan med "Skadekrav vatten". 

Så här utreder Mälarenergi skadekrav

Alla anmälda översvämningar som leder till skadekrav hos Mälarenergi utreds enskilt. Utredningen ska visa på orsakerna till översvämningen och fastställa om fastighetsägaren och Mälarenergi har fullgjort sina respektive skyldigheter. När den är klar får du ett skriftligt svar med information om din eventuella ersättning.

Alla skadekrav behandlas lika, där ansvarsbedömningen görs enligt gällande lagbestämmelser och branschnormer. Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) samt Allmänna Bestämmelser för brukande av den allmänna Vatten- och Avloppsanläggningen (ABVA) reglerar förhållandet mellan VA-huvudmannen (Mälarenergi) och kunden.

Ersättning om du bor i flerfamiljshus 

Boende i flerfamiljshus ska i första hand vända sig till sitt försäkringsbolag, sedan till fastighetsägaren eller bostadsrättens styrelse som i sin tur får skicka in ett ersättningskrav till Mälarenergi.