Gå till innehållet

Lögarängens dagvattenanläggning

Genom att bygga om diket och de två dammarna som finns nedanför Lögarängsbadet intill Mälaren kommer vi kunna rena dagvatten som kommer från en del av centrala Västerås och på så sätt bidra till ett renare vatten i Mälaren.

Projektet är en del av EU:s Life IP Rich Waters som är med och finansierar projektet. 

För att rena dagvattnet kommer vi:

1. Leda dagvatten från en befintlig dagvattenledning in i den östra dammen.
2. Stänga den östra dammens utlopp under bron till Mälaren med en skärmgardin.
3. Bygga en oljeläns som fångar olja och ytligt skräp innan vattnet rinner in i diket och vidare till den västra dammen.
4. Rensa diket och anlägga tre grundzoner för att skapa extra rening. Föroreningarna fastläggs på växterna i diket.
5. Installera skärmgardiner i den västra dammen så att vattnet får en längre väg att rinna innan det når Mälaren. På så sätt kommer mer föroreningar hinna sjunka till botten innan vattnet slutligen når Mälaren.

Dagvatten är regn- och smältvatten som avleds på marken.