Gå till innehållet

Johannisbergs vattenpark

Tillsammans med Västerås stad anlägger Mälarenergi en ny vattenpark vid Johannisberg. Vattenparken kommer att bli ett utflyktsmål och en plats för rekreation samtidigt som den renar förorenat dagvatten från Kapellbäcken. På så sätt får vi ett renare vatten i Mälaren.

Kapellbäcken är en av Västerås mest förorenade bäckar. Till bäcken rinner dagvatten från bland annat Erikslunds shoppingcenter, E18 och Hackstaområdet. Vattenparken ska bli omkring 15 hektar stor – lika stor som drygt 21 fotbollsplaner. Nästan hälften av parken kommer att bestå av sex dammar med olika djup.

En karta som visar hur vattenparken vid Johannisberg ska se ut

Vattenparken på Johannisberg är en del i EU-projektet Life IP Rich Waters med målet att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag. 

Mer om vattenparken på Mälarenergis blogg