Gå till innehållet

Johannisbergs vattenpark

Tillsammans med Västerås stad har vi anlagt en multifunktionell våtmarkspark vid Johannisberg, mellan kraftvärmeverket och Johannisbergs flygplats. Våtmarksparken invigdes hösten 2021 och har flera funktioner. Parken renar dagvatten från Kapellbäcken innan det når Mälaren, gynnar biologisk mångfald och är en plats för rekreation och lärande. 

Fakta om Johannisbergs våtmarkspark

 • Parken är 14,5 hektar stor. Det lika stort som ca 1450 trerumslägenheter.
 • Maximalt kan 700 liter vatten i sekunden pumpas in från Kapellbäcken.
 • Vattenytan i parken är 6,9 hektar. Det motsvaren en yta på ca 690 trerumslägenheter.
 • Av de drygt 63 000 m3 massor som schaktats har inga lämnat området.
 • När all växtlighet är på plats kommer sträckan runt alla dammar vara ca 1,5 km.
 • I parken kommer ni kunna hitta 15 fågelholkar, 6 fladdermössholkar och många andra insatser för att gynna biologin.
 • I parken finns det just nu 15 stycken papperskorgar, flertalet bänkar och en grillplats.
Hitta hit!

Renar dagvattnet innan det når Mälaren

Parken är främst till för att rena vattnet från Kapellbäcken som rinner från Västerås västra delar. Tidigare har dagvattnet i bäcken tagit med sig föroreningar från bland annat E18 ner i Mälaren. I den nya våtmarksparken renas nu dagvattnet naturligt från tungmetaller och andra gifter innan det når Mälaren.

Såhär fungerar den naturliga vattenreningen i Johannisbergs våtmarkspark:

 • Dagvatten från Kapellbäcken pumpas upp ett par meter till dammarna i parken. Maximalt kan det pumpas in ca 700 liter per sekund.
  Med hjälp av självfallet rinner dagvattnet sakta genom dammarna i parken.
 • Under dagvattnets resa genom de olika dammarna kommer partiklar att sjunka till botten, även kallat sedimentering. I partiklar finns bundna föroreningar och de fastnar på botten istället för att fortsätta vidare med vattnet.
 • Växter i och runt vattnet tar upp näring från vattnet och binder fosfor istället för att det ska följa med ut i Mälaren.
 • Slutligen finns det bakterier i vattnet som kan äta upp oljor som ligger på vattenytan innan det rinner vidare ut i Mälaren.

Våtmarksparken är en plats för biologisk mångfald

Parken är inte bara tänkt att rena dagvatten innan det når Mälaren, utan även öka den biologiska mångfalden på platsen. I parken kommer du att kunna hitta fågelholkar, fladdermusholkar, insektshotell i stockar, groddjur i vatten och förhoppningsvis en hel del andra djur och arter allt eftersom att parken utvecklas. När parken byggdes har den biologiska mångfalden alltid prioriterats. Det är bland annat därför parken inte har någon belysning, för att fladdermöss och ugglor ska trivas i området.

Läs om våra andra projekt för att rena Mälaren

Mycket av de föroreningar som når Mälaren kommer via dagvattnet i form av avrinning från vägar, byggnader och andra hårdgjorda ytor. För att minska den påverkan bygger vi dagvattendammar och konstgjorda våtmarker. Läs mer om våra projekt nedan.

Hamre vårmarkspark Lögarängens dagvattenanläggning

En plats för rekreation och lärande

För de som vill letar efter en plats för rekreation eller de barn som är nyfikna på att spana efter djur och insekter är Johannisbergs våtmarkspark en helt perfekt plats. Förutom att det finns ett fint gångstråk runt dammarna finns även flertalet bänkar, grönytor och en grillplats. Det finns även ett flertal broar och en brygga att spana ner i dammarna från. Förhoppningen är även att parken ska bli ett perfekt utflyktsmål för skolklasser som vill lära sig mer om den biologiska mångfalden.

Johannisbergs våtmarkspark - en del av Life IP Rich Waters

Johannisbergs våtmarkspark är en del i EU-projektet Life IP Rich Waters och har genomförts gemensamt av Mälarenergi och Västerås stad. Vi ansvarar för vattendelarna i projektet och staden för parkdelen samt för att skapa förutsättningar för biologisk mångfald.

Följ med på studiebesök till Johannisbergs våtmarkspark

VA-guiden har spelat in ett digitalt studiebesök i parken. Vår projketledare guidar dig runt och förklarar hur parken fungerar. 

Se det digitala studiebesöket!

Se ett seminarium om multifunktionella vattenparker

Hör vår projektledare prata om hur vi arbetat med Johannisbergs våtmarkspark i ett seminarium med Life IP Rich Waters om multifunktionella vattenparker. 

Se seminariet!