Gå till innehållet

Bra att veta om solceller och solenergi

Att producera sin egen solel är bra för miljön och på sikt även bra för ekonomin. Här har vi samlat allt du behöver veta om solpaneler och solenergi.

 • Hur många solpaneler ska jag ha?

  Grundregeln till hur stor anläggning du ska ha är den inte ska producera mer el än vad du gör av med. Hur stor anläggning du ska ha påverkas såväl av solstrålningen där du bor, lutningen där panelen ska sitta som väderstreck, skuggning och verkningsgrad. Självklart kan du ha en större anläggning om du planerar att sälja din solel.

  Vill du skaffa solpaneler? Kontakta oss så hjälper vi dig att anpassa anläggningen efter dina behov!

 • Kan jag bli självförsörjande av min solel?

  Det är i dagsläget svårt att bli helt självförsörjande på solel. En anledning är att ditt behov av el varierar under dagen men även under årstiderna. På morgonen och på vintern behövs det tillexempel mer el än under en varm sommardag. Att behovet att el varierar mycket innebär att du behöver kunna lagra energin som skapas genom dina solpaneler för att bli självförsörjande och i dagsläget är sådana lösningar mycket kostsamma. Allteftersom tekniken går framåt hoppas vi i framtiden kunna erbjuda effektiva lösningar.

 • Vad kostar det och hur lång är återbetalningstiden?

  Kostnaden för solpaneler varierar utifrån hur stor anläggning du installerar. 

  Hur lång återbetalningstiden är påverkas av flera faktorer: kostnaden för solcellsanläggningen, hur mycket du sparar på lägre elkostnader, intäkter för el du säljer och underhållskostnader samt subventioner som skattereduktion och investeringsstöd. Generellt är återbetalningstiden mellan 10-15 år.

  Vill du göra en mer noggrann uträkning av din återbetalning? Använd då investeringskalkylen som Mälardalens högskola har tagit fram.

 • Vart tar elen som produceras vägen?

  I solcellerna omvandlas solljus till elektrisk ström. Om du producerar mer el än du behöver i ditt hem uppstår ett överskott, som inte kan lagras i solpanelerna, utan går ut i elnätet. För det får du en mindre ersättning från ditt elnätsbolag. Utöver den ersättningen kan du också välja att sälja din överskottsproduktion till ett elhandelsbolag.

  Om producerar mer el än vad du gör av med är du inte längre undantagen från inmatningsavgiften till Mälarenergi elnät. Det innebär att du inte längre kan få statlig skattereduktion för de kWh som överstiger din egen förbrukning. Väljer du att sälja din överskottsel kan olika elhandlare ha olika ersättning för den el de köper av dig.

  Här kan du läsa mer om att sälja din överskottsel till oss på Mälarenergi.

 • Hur gör jag för att sälja min överskottsel?
 • Hur går jag tillväga för att få elcertifikat?

  Elcertifikat är ett statligt stödsystem för att främja och öka produktionen av förnybar el.

  Du kan få elcertifikat antingen för din totala elproduktion eller för din överskottsproduktion från dina solpaneler. Om du vill få elcertifikat för den totala produktionen krävs en speciell mätning. Producerar du mer än 30 000 kWh per år kan det vara lönsamt att skaffa separat mätning av din solelproduktion som är godkänd för hantering och handel av elcertifikat.

  Om du vill få elcertifikat bara för överskottsproduktionen kan Mälarenergi Elnät rapportera dessa mätvärden utan kostnad. Många väljer dock att dimensionera sin anläggning så att de själva använder den största delen av sin producerade el, vilket gör att överskottsproduktionen blir liten och att det blir få elcertifikat utfärdade.

 • Köper Mälarenergi mina elcertifikat?

  Mälarenergi kan köpa och hantera dina elcertifikat om du levererar godkända mätvärden för elcertifikat för bruttoproduktion. Det kräver att du har separat mätning av elproduktionen. Elcertifikaten skall levereras till Mälarenergi AB senast 28 februari året efter produktionen. Priset på elcertifikaten är stängningspris på marknaden den 28 februari.

  Välkommen att kontakta vår kundservice om du vill sälja dina elcertifikat.

 • Hur funkar skattereduktionen?

  Om du inte själv använder all el du producerar med dina solpaneler, utan överskottet matas in till elnätet, kan du under vissa förutsättningar få skattereduktion på 60 öre per kilowattimme (kWh). Detta gäller för all el som matas in till elnätet, dock max 18 000 kronor per år. Du kan inte heller få skattereduktion på de kWh som överstiger uttaget.

  Kom ihåg att anmäla till ditt elnätsföretag att du framställer förnybar el och matar in till elnätet och att du har rätt till skattereduktionen. Elnätsföretaget säkerställer att din inmatning mäts på ett korrekt sätt och har efter anmälan från dig därefter en skyldighet att varje år lämna en kontrolluppgift till Skatteverket på hur mycket el du under kalenderåret matat in till elnätet och hur mycket du har tagit ut. Båda fysiska och juridiska personer kan få skattereduktion.

 • Behöver jag vara momsregistrerad?

  I de flesta fall behöver du inte registrera dig för att betala moms på grund av din elförsäljning från solcellsanläggningen. Läs gärna mer på Skatteverket.

 • Kan jag se min produktion i en app?

  Ja, om du köper Solaredge via Mälarenergi och våra samarbetspartners finns det en app. Det kan även finnas för andra märken.

 • Mikroproduktion – vad är det?

  Alla som tillför el till elnätet är elproducenter. När du installerar en mindre solcellsanläggning är du oftast mikroproducent – en liten elproducent som slipper betala elnätsavgiften för sitt inmatningsabonnemang. För att bli mikroproducent gäller krav som du hittar på Skatteverkets webbplats.

   

 • Investeringsstöd och skatteregler – vad gäller?

  Det finns ett statligt stöd för installation av solceller. Det riktar sig till alla typer av aktörer som företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Stödnivån är sedan maj 2019 maximalt 20% av de stödberättigade installationskostnaderna. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

  Som privatperson kan du ansöka om ROT-avdrag för själva installationsarbetet. ROT-avdraget kan dock inte användas i kombination med investeringsstödet.

  Särskilda skatteregler gäller för dig som producerar förnybar el genom att till exempel installera solceller på din fastighet och leverera el till elnätet. Läs gärna mer på skatteverket.se

  I de flesta fall behöver du inte registrera dig för att betala moms på grund av din elförsäljning från solcellsanläggningen på din villa

  Vill du veta mer så finns mer information på Solelsportalen

 • Vad händer om det blir elavbrott?

  Om det blir elavbrott på elnätet så stänger även solproduktionen ned, främst på grund av säkerhetsskäl.