Gå till innehållet

Mix 50/50 elavtal

Med Mix 50 / 50 binder du halva din elanvändning till ett fast elpris och den andra halvan har ett rörligt elpris. Mix 50/50 är helt enkelt en kombination av rörligt och fast elpris.

Kontroll och trygghet smatidigigt som du hänger med i svängarna

När du har både ett fast elpris och ett rörligt får du får du kontroll och trygghet samtidigt som den rörliga delen/halvan som består av rörligt elpris, ger dig möjlighet att dra nytta av marknadens svängningar.

Ett års bindningstid

Bindningstiden för det här avtalet är ett år. När det sedan är dags att förnya ditt elhandelsavtal skickar vi ut information om det till dig senast 60 dagar innan bindningstidens slut och du kan då välja att teckna ett nytt Mix 50/50. På varje faktura får du redovisat din elanvändning mellan rörligt och fast pris.

Se pris och teckna Mix 50/50 idag