Gå till innehållet

Upphandling

Majoriteten av Mälarenergis verksamhet omfattas av LUF, Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna.

Lagens grundprinciper är att all offentlig upphandling ska ske med hänsyn till de fem grundprinciperna: likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet.

Mälarenergi samarbetar med Mercell Commerce vid annonsering av upphandlingar i den webbaserade plattformen Mercell TendSign.

Mälarenergi använder sig även av prekvalificeringssystemet UNCE (Utilities Nordic & Central Europe), förvaltat av Achilles Systems AS. UNCE är ett leverantörsregister och prekvalificeringssystem för leverantörer som vill leverera till upphandlande enheter inom försörjningssektorerna.

Länk till UNCE där du kan få information om kvalificeringen och även logga in som leverantör

För mer information om Achilles gå in på www.achilles.com/sv/

Våra pågående upphandlingar

Via nedanstående länk hittar du information om de upphandlingar som just nu är annonserade via Mercell TendSign.

Mälarenergi AB

Mälarenergi Vatten AB

Mälarenergi Elnät AB

Uppförandekod

Mälarenergi tillämpar FN:s Global Compacts grundläggande principer inom områden som mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö, affärsetik och bekämpning av korruption.

Mer information om Mälarenergis uppförandekod för leverantörer

Mälarenergis miljö- och arbetsmiljöarbete

Mälarenergikoncernen är miljöcertifierad enligt kraven i ISO 14001 och arbetsmiljöcertifierad enligt kraven i ISO 45001. Vi arbetar systematiskt med miljö- och arbetsmiljöfrågor och förutsätter att våra leverantörer gör detsamma.

Mer information om Mälarenergis miljöpolicy

Mälarenergis övergripande mål är att säkerställa att lagstiftning, krav och föreskrifter inom arbetsmiljö, miljö och säkerhet som är aktuella för arbetet efterlevs så att risken för allvarliga olyckor och utsläpp till miljön minimeras.