Gå till innehållet

Varifrån kommer bränslet?

Här kan du se vilka bränslen som Mälarenergi köpte in under 2023, och från vilka länder dessa bränslen kom. Det ger dig en bild av fjärrvärmen och fjärrkylans miljöpåverkan. Det gör också att vi uppfyller kraven i Lagen om hållbarhetskriterier.

Under 2023 kom de bränslen som Mälarenergi köpte in från följande länder: 

Bark: Sverige
Sågspån: Sverige
Flis: Sverige
Övriga fasta: Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Storbritannien, Sverige, Tyskland.
Biodiesel-FAME: Australien, Lettland, Tyskland, Ukraina

Mälarenergi har ett hållbarhetsbesked från Energimyndigheten. Hållbarhetsbeked är ett bevis på att de bränslen som vi hanterar är hållbara. Att inneha ett hållbarhetsbesked är ett lagkrav utifrån Lagen om hållbarhetskriterier.
Energimyndighetens information om Hållbarhetbesked