Gå till innehållet

Mätning och förbrukning

Varje elanläggning som är ansluten till Mälarenergis elnät har en smart elmätare som rapporterar in mätvärden till vårt system, oavsett om du bor i hus eller i lägenhet, på landet eller i stan. Mätvärdesinsamlingen är automatiserad och bygger på radiokommunikation.

Så fungerar elmätaren, bild på mätare med förklaringar

För att själv slå av strömmen

Vill du själv stänga av strömmen, bläddrar du genom menyn genom korta tryck på den orange knappen tills det står ”Breaker off here” i displayen. Håll nu knappen intryckt tills du hör ett knäppande ljud i mätaren, ca 5-10 sekunder.

För att själv slå på strömmen

Vill du själv slå på strömmen, bläddrar du genom menyn genom korta tryck på den orange knappen tills det står ”Breaker on here” i displayen. Håll nu knappen intryckt tills du hör ett knäppande ljud i mätaren, ca 5-10 sekunder. Om det knäppande ljudet inte hörs inom 10 sek sekunder är brytaren frånkopplad av Mälarenergi. 

Våra smarta elmätare

Avläsningen av Mälarenergis smarta elmätare sker automatiskt och alla mätare klarar av att mäta förbrukning på kvartsnivå. Om du ska bli mikroproducent så kan mätarna också mäta produktion utan att något mätarbyte behövs.

Mätarna har också ett lokalt användargränssnitt (HAN-port). Denna kontakt kan användas till en egeninköpt display som t.ex kan visa din egen elförbrukning i näst intill realtid. Läs mer om HAN-porten.

Mätare och terminaler

Vår vanligaste mätartyp är av fabrikat Kaifa. Mätaren innehåller komponenter för registrering av bland annat förbrukning, spänningskvalitet och eventuella strömavbrott, men även en inbyggd terminal som lagrar mätdatat och sköter kommunikationen med andra mätare och/eller med centralsystemet på Mälarenergis servrar. Sista kommunikationssteget in till centralssystemet på Mälarenergis servrar sker via mobildatanätet. Terminalen är alltså den komponent som skickar och tar emot data.

Självläkande radionätverk

Terminalen innehåller en svag radiosändare, som sänder på frekvensband som Post- och telestyrelsen har avsatt för mätaravläsning. Den vidarebefordrar också signalerna från andra terminaler så att varje mätare kan kommunicera med centralsystemet, även om mätarna sitter utspridda över stora områden. Systemet bygger på det sättet automatiskt upp ett radionätverk med kommunikationsvägar för varje terminal. Att det sker automatiskt innebär också att om en mätare byts ut eller om en terminal går sönder så reparerar sig radionätverket på egen hand.

I vissa fall mellanlagras mätdatat i insamlingsenheter som ofta sitter i Mälarenergis nätstationer. I andra fall kan mätarna själva skicka in mätdatat direkt till centralsystemet.

Här hittar du användarbeskrivning för elmätaren

Informationsblad elmätare

Publicerad av: Mälarenergi Elnät AB