Gå till innehållet

Mätning och förbrukning

Varje elanläggning som är ansluten till Mälarenergis elnät har en smart elmätare som rapporterar in mätvärden till vårt system, oavsett om du bor i hus eller i lägenhet, på landet eller i stan. Mätvärdesinsamlingen är automatiserad och bygger på radiokommunikation.

Så fungerar elmätaren, bild på mätare med förklaringar

För att själv slå av strömmen

Vill du själv stänga av strömmen, bläddrar du genom menyn genom korta tryck på den orange knappen tills det står ”Breaker off here” i displayen. Håll nu knappen intryckt tills du hör ett knäppande ljud i mätaren, ca 5-10 sekunder.

För att själv slå på strömmen

Vill du själv slå på strömmen, bläddrar du genom menyn genom korta tryck på den orange knappen tills det står ”Breaker on here” i displayen. Håll nu knappen intryckt tills du hör ett knäppande ljud i mätaren, ca 5-10 sekunder. Om det knäppande ljudet inte hörs inom 10 sek sekunder är brytaren frånkopplad av Mälarenergi. 

Våra smarta elmätare

Mälarenergi har smarta elmätare av ett antal olika modeller, så bli inte förvånad om din mätare inte ser ut exakt som på bilden.

Avläsningen av Mälarenergis smarta elmätare sker automatiskt och alla mätare klarar av att mäta förbrukning på timnivå. Om du ska bli mikroproducent så kan mätarna också konfigureras för att mäta produktion utan att något mätarbyte behövs.

På mätarens display kan du bland annat se aktuell mätarställning, och om du har en nyare mätare av fabrikatet Kaifa kan du använda mätarens inbyggda brytare för att stänga av strömmen i din anläggning. På sikt kommer du också kunna ansluta en egeninköpt display till mätarens lokala användargränssnitt för visning av mätdata momentant.

Mätare och terminaler

Våra vanligaste mätartyper är av fabrikaten Kamstrup eller Kaifa, och principen för hur mätarna fungerar är densamma. Mätaren innehåller komponenter för registrering av bland annat förbrukning, spänningskvalitet och eventuella strömavbrott, men även en inbyggd terminal som lagrar mätdatat och sköter kommunikationen med andra mätare och/eller med centralsystemet på Mälarenergis servrar. Terminalen är alltså den komponent som skickar och tar emot data.

Självläkande radionätverk

Terminalen innehåller en svag radiosändare, som sänder på frekvensband som Post- och telestyrelsen har avsatt för mätaravläsning. Den vidarebefordrar också signalerna från andra terminaler så att varje mätare kan kommunicera med centralsystemet, även om mätarna sitter utspridda över stora områden. Systemet bygger på det sättet automatiskt upp ett radionätverk med kommunikationsvägar för varje terminal. Att det sker automatiskt innebär också att om en mätare byts ut eller om en terminal går sönder så reparerar sig radionätverket på egen hand.

I vissa fall mellanlagras mätdatat i insamlingsenheter som ofta sitter i Mälarenergis nätstationer. I andra fall kan mätarna själva skicka in mätdatat direkt till centralsystemet. Oavsett vilket så sker det sista kommunikationssteget in till centralssystemet via mobildatanätet.

Här hittar du användarbeskrivning för elmätaren

Elmätarbyte

Publicerad av: Mälarenergi Elnät AB