Gå till innehållet
Tak med solceller

Mikroproducent eller elproducent?

Har du en egen anläggning som producerar el med solceller eller vindkraft och är kopplad till Mälarenergis elnät? Då är du en elproducent och kan sälja överskottet av din el till oss. 

Mikroproducent 

Alla som tillför el till elnätet är elproducenter. När du installerar en mindre solanläggning på en villa/ett fritidsboende är du oftast mikroproducent - en mindre elproducent, som slipper betala elnätsavgiften för sitt inmatningsabonnemang till nätägaren. För att bli mikroproducent gäller följande krav:

 • Din mätarsäkring får inte vara större än 63 Ampere
 • Effekten får inte vara högre än 43,5 kilowatt.

Fördelar med att vara mikroproducent

Som mikroproducent har du rätt till följande skattelättnader:

 • Befrielse från energiskatt - En mikroproducent är befriad från energiskatt men det är även alla andra anläggningar med en installerad effekt under 255 kilowatt (kW). Om en kund skall betala energiskatt så gäller det den egenanvända elen och då 0,5 öre per kilowattimme.
 • Skattereduktion - Om el som produceras med solceller på villataket inte används i det egna hushållet kommer överskottet att matas in till elnätet. Som elproducent av förnyelsebar el-energi har kund med anläggning med maximal mätarsäkring om 100A rätt att få en skattereduktion för den el som matas in till nätet. Skattereduktionen är 60 öre per kilowattimme (kWh), dock max 18.000 kronor per år.

Nätavgift för elproducenter - noll kronor

Som ägare av mindre solcellsanläggningar ska du betala en nätavgift för att mata in egenproducerad el på elnätet.

Det har uppkommit frågor kring detta sedan Energimarknadsinspektionen, Ei, meddelade att en sådan reducering av nätavgiften inte är förenlig med EU:s elmarknadsförordning. Mälarenergi Elnäts fasta avgift kommer, trots detta, att ligga kvar på noll kronor. 

 

 • Vad är syftet med nätavgiften?

  Bakgrunden till avgiften är att den ska spegla de faktiska kostnaderna för inmatning av el, så även för ägare av mindre produktionsanläggningar.

 • Varför pratas det om slopad reduktion av nätavgiften?

  Energimarknadsinspektionens besked om slopad reduktion av nätavgifter för småskaliga produktionsanläggningar har orsakat många frågor bland solcellsägare.

  Tidigare har ägare av mindre solcellsanläggningar inte behövt betala någon avgift för att mata in sin egenproducerade el på elnätet. I mitten av mars 2023 meddelade Energimarknadsinspektionen, Ei, att en sådan reducering av nätavgiften inte är förenlig med EU:s elmarknadsförordning. Där sägs nämligen att den som ger upphov till en kostnad också ska betala för den – vilket i sin tur innebär att alla som äger en produktionsanläggning ska betala en nätavgift som speglar de faktiska kostnaderna för inmatning av el, så även ägare av mindre produktionsanläggningar.

 • Vad är avgiften för Mälarenergi Elnäts kunder?

  Mälarenergi Elnäts fasta avgift för inmatningsabonnemang med mätarsäkring upp till 63 A ligger på noll kronor – och det finns inga planer på att justera avgiften i nuläget.

   

 • Varför höjer Mälarenergi inte avgiften?

  Mälarenergi Elnät har valt att inte höja den fasta avgiften, utan den är fortsatt 0 kronor. Det beror på:

  • ett strategiskt beslut vi tagit för att underlätta omställningen till ett mer hållbart samhälle. Det är viktigt för en hållbar framtid att det är lönsamt att skaffa solceller och producera egen el.
  • att Mälarenergi redan 2018 valde att investera i den nya generationens elmätare som klarar att läsa både in- och utmatning på en och samma säkring. I dagsläget har runt 80 % av våra kunder de nya, moderna elmätarna. Eftersom Mälarenergi kommit så pass långt i elmätarbyteprojektet, har våra extra kostnader för mätning, beräkning och rapportering för mätare upp till 63 A blivit minimerade.
 • Publicerad av: Mälarenergi Elnät AB