Gå till innehållet

Miljörapporter och certifieringar

Självklart är vi miljöcertifierade

Mälarenergi har arbetat med miljöfrågor så länge företaget funnits. Sedan 2002 är vi också miljöcertifierade enligt ISO 14001. Miljöcertifieringen betyder att Mälarenergi har ett strukturerat och kontrollerat arbetssätt för miljöfrågorna som också följer en internationell standard.

Miljöledningssystem

Vårt miljöledningssystem är i första hand ett verktyg för att ledningen ska veta att kontrollen är god ute i verksamheten, och att miljörelaterade investeringar görs där de uträttar mest nytta. Genom att regelbundet kartlägga vår miljöpåverkan och prioritera de viktigaste miljöaspekterna kan vi också sätta relevanta miljömål.

Miljöcertifikatet för Mälarenergi

Mälarenergis 14001 miljöcertifikat svenska (pdf)

Mälarenergi 14001 Certificate of Registration English (pdf)

Miljörapporter och certifieringar