Bra att veta om vattenmätare

Alla fastigheter som är anslutna till det kommunala vattennätet ska ha en vattenmätare som mäter av vattenförbrukningen.

Mälarenergi äger vattenmätaren, men det är fastighetsägaren som äger och ska underhålla installationen (allt utom vattenmätaren). Mälarenergi ska kunna byta vattenmätaren utan att ledningarna går sönder eller att ventiler måste bytas. Fastighetsägaren får själv stå för kostnaden för eventuella reparationer som blir nödvändiga.

Mätare som frostskadas, går sönder eller tappas bort

Placering av vattenmätare

Mätarplatsen skall anordnas så att mätaren är skyddad mot frysning, olämplig uppvärmning och yttre påverkan. Mätaren ska monteras i en horisontell fast förankrad mätarkonsol och förses med avstängningsventiler. Utrymmet inom byggnad bör vara belyst. Vid mätplatsen bör golv och närbeläget väggparti utföras så att det tål spill och läckage av vatten. Det måste även finnas ett fritt utrymme runt mätaren så att personal från Mälarenergi lätt kommer åt vattenmätaren vid avläsning, byte eller service. Mätaren får heller inte byggas in eller placeras bakom tung utrustning.

För större eller parallellkopplade (flera små) mätare gäller andra mått. Kontakta oss på Mälarenergi för mer information.

Avläsning av vattenmätare

  • För dig i villa/radhus gäller självavläsning, vilket innebär att du en gång om året får ett självavläsningskort från oss. Det går förstås bra att lämna din mätarställning på Mina Sidor.
  • Mellan avläsningarna beräknar vi din mätarställning och den är baserad på din föregående årsförbrukning.
  • Om du under året har betalt mer eller mindre än du faktiskt har förbrukat, justeras det på den faktura där den årliga avläsningen redovisas. Det är därför viktigt att du läser av din mätare och skickar in avläsningskortet till oss eller anmäl er till Mina Sidor och lämna mätarställning.

En vattenmätare och var man läser av den

Fjärravläsning av vattenmätare

Mälarenergi kommer att börja samla in mätdata från vattenmätare på distans, vilket innebär att självavläsningskorten försvinner.
Här kan du läsa när ditt område får ny mätare