Gå till innehållet

Hållbar vattenanvändning

Vatten är en förutsättning för allt liv. Det är världens viktigaste livsmedel, och en av våra stora klimatutmaningar. I vår del av världen har vi lyxen att ha rinnande vatten i kranen. Men vatten är en bristvara och även vi behöver använda vårt vatten på ett mer hållbart sätt.

Klimatförändingar påverkar

Varmare somrar, blötare vintrar, torrperioder och kraftiga skyfall. Allt detta kommer att vara en del av vår framtid. För när klimatet ändras, ändras även nederbörden och hur vi kan ta vara på vattnet. Exempelvis kommer en förlängd odlingssäsong med varma temperaturer göra att mängden grundvatten minskar då grödorna behöver mer vatten.

Många delar på vattnet

Vi är många som ska dela på vattnet; människor, industri, jordbruk, djur och natur. När pooler fylls samtidigt som vi vattnar planteringar blir belastningen hög på våra vatten- och avloppssystem. När alla vill använda vattnet kan det vara svårt för vattenverken att hinna producera i samma takt och trycket i kranarna kan sjunka. Om vi alla har en hållbar vattenanvändning säkerställer vi vattenförsörjningen till alla. 

Hur använder jag vatten hållbart?

I Sverige använder vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dag. Om alla minskar sin vattenförbrukning med 10 liter per dag minskar vi vår vattenanvändning med flera miljoner. Att minska vår användning av vatten och att använda det smartare är en hållbar vattenanvändning. 

6 tips för hållbar vattenanvändning 

Tänk på att även om vi har god tillgång till dricksvatten i Västerås är det osmart att göra av med vatten i onödan.

  1. Låt inte kranen rinna i onödan.
  2. Samla upp och använd regnvatten till bevattning.
  3. Tvätta bilen i en riktigt biltvätt.
  4. Vänta med att köra disk- och tvättmaskinen tills de är helt fyllda.
  5. Diska inte under rinnande vatten.
  6. Det går åt mindre vatten om man duschar än om man badar.

Du hittar fler tips på hur du får en hållbar vattenanvändning i filmen nedan.