Information om driftstörningar

Här hittar du aktuell information om pågående och planerade driftstörningar i Mälarenergis leverans av el, fjärrvärme, vatten och fjärrkyla.

Öppna kartan i helskärm

Till driftinformation om stadsnätet på Fibras webbplats

Registrera dig för kostnadsfria störningsaviseringar via SMS eller mejl (görs på Mina sidor)

Pågående, planerade och avslutade störningar

Just nu pågår ett ledningsarbete längs med E18 i Västerås.
Mälarenergi utför tillsammans med entreprenör renovering av avloppsledningar längs med E18 mellan Rocklunda- och Skallbergsmotet.
I samband med det arbetet kan det lukta starkt från de maskiner som används vilket vi beklagar. Lukten är inte farlig på något vis.

Renoveringen kommer att fortgå under vecka 13 samt vecka 14.

Visar följande Nyttigheter (klicka för att filtrera):
El Vatten Fjärrvärme Fjärrkyla

Pågående

Det finns inga pågående avbrott

Planerade

Det finns inga planerade avbrott

Avslutade

Nyttighet Påverkat område Avslutat
El Rönnby 17-03-24
El Arboga landsbygd 17-03-24
Fjärrvärme Centrala Västerås 17-03-24
Fjärrvärme Skultuna 17-03-23
Fjärrvärme Hallstahammar 17-03-23

Grävningar Skolgatan och Kopparbergsvägen

Vi förnyar fjärrvärme- och vattenledningar längs Skolgatan i Västerås. Arbetet beräknas starta v 36 och vara klart i maj 2017. När ledningsarbetet är klart börjar Västerås stads arbete med gatan, det beräknas vara klart hösten 2017.

Arbeten längs Kopparbergsvägen och Karlsgatan startar vecka 38 och förväntas vara klara i maj 2017.

Information om Skolgatan

Kungsängsgatan

Mälarenergi kommer genomföra större ledningsarbeten längs Kungsängsgatan under tiden augusti 2016 till november 2017. Därefter tar Västerås stad vid med ytterligare arbeten.

Trafiken kommer inte stängas av helt utan ledas om förbi arbetsområdena. Där det är möjligt kommer schaktfri förnyelse av ledningar utföras, det vill säga ledningar kommer bytas ut eller renoveras utan schaktning.

Anledningen till ledningsarbetena är säkerställande av trygga och säkra leveranser av värme, vatten, el, tele och data även i framtiden.

Arbetet genomförs i tre etapper:

Etapp 1 från Västmanlands tingsrätt till Lantmännens silo. Pågår: augusti 2016 - juni 2017

Etapp 2 från Lantmännens silo till Verksgatan. Pågår: sommaren och hösten 2017

Etapp 3 från Verksgatan till Björnövägen. Pågår: hösten 2016 – våren 2017

Ledningsarbeten vid Kristiansborg i Västerås

Från v40 fram till december kommer Mälarenergi att arbeta med förnyelse av vattenledningsnätet i området Kristiansborg – Karlsdal. På grund av detta arbete kommer ett antal kortare oaviserade avbrott (under en timme) och en del aviserade längre avbrott att ske. Arbetet sker oftast gatuvis och framkomligheten på gatan kommer att vara kraftigt begränsad.

Mer information