Gå till innehållet

Driftnytt

 • Grönt fjärrvärmevatten

  Under vecka 48 tillsätter Mälarenergi färgämnet pyranin i fjärrvärmenätet. Fjärrvärmevattnet i Västerås, Hallstahammar, Surahammar, Skultuna och Kolbäck kommer att färgas grönt. Det gröna färgämnet används för att hitta eventuella läckor i ledningar och varmvattenväxlare.

  Läs mer
 • Renovering av avloppsledningar

  För att säkerställa en driftsäker bortledning av spill- och dagvatten kommer Aarsleff Rörteknik på uppdrag av Mälarenergi att utföra renovering av avloppsledningar på Slakterigatan, Saltängsvägen, Geijersgatan, Gideonsbergsgatan, Jonasborgsvägen, Spantgatan, Relingsgatan, Säbygatan, Vitmåragatan, Östra Kyrkogatan, Karlsdal (flera gator).

  Läs mer
 • Ledningsarbeten Fiskartorget – Vasaparken

  Under hösten kommer Mälarenergi att förnya befintliga vattenledningar i Fiskartorget och Vasaparken. Vattenledningarna kommer så långt det är möjligt att anläggas med styrd borrning. Endast enstaka schakter är nödvändiga vid inkoppling till befintligt ledningsnät.

  Läs mer
 • Ledningsarbeten Sjöhagsvägen

  Måndag 24/8 kl 04:00 stänger vi av delar av korsningen Djuphamnsvägen - Sjöhagsvägen på grund av ett ledningsarbete. Arbetet beräknas pågå 3-4 veckor.

  Läs mer
 • Ledningsarbeten Föreningsgatan

  Mälarenergi kommer att utföra VA-ledningsarbeten med start vecka 34 i Föreningsgatan, mellan nummer 23 och 29. Arbetena är beräknade att pågå till vecka 39. Under den tiden kommer trafiken att ledas om.

  Läs mer