Gå till innehållet

Nyheter - arbeten & avbrott

Här finns information om arbeten och avstängningar för vatten, el och värme.

  • Vattensituationen i Skästa hage

    Vattentillgången i Skästa hagen är begränsad och bevattningsförbud råder i området sedan flera år och löper på tillsvidare. Det flesta villor i Västerås får dricksvatten från Mälaren. Villorna i Skästa hage får sitt vatten via tre grundvattenbrunnar. Den torra våren och försommaren 2023 i kombination med en hög förbrukning av vatten gjorde att vattennivån i områdets brunnar blev kraftigt påverkad. En av brunnarna fick saltvatteninträgning, saltvatten från istiden, och blev skadad. Denna brunn är åter i bruk, men det är oklart hur hårt tryck den klarar.

    Läs mer
  • Ledningsarbeten på Malmabergsgatan och Tråddragargatan

    Mälarenergi genomför omfattande ledningsarbeten med att byta ut äldre ledningar för vatten, avlopp (dag- och spillvatten), fjärrvärme och el under Malmabergsgatan och Tråddragargatan. Även Filargatan, Haga Parkgata, Tenngatan, Profilgatan och Runebergsgatan blir berörda. Arbetet beräknas vara klart sommaren 2024. Förändringar kan ske beroende på hur arbetet fortlöper.

    Läs mer