Gå till innehållet

Nyheter - arbeten & avbrott

Här finns information om arbeten och avstängningar för vatten, el och värme.

 • Byte av vattenledningar i Västerås centrum

  Vi genomför just nu ett omfattande byte av vattenledningar i city. Arbetet görs via varutunneln som går under centrum och utförs i två etapper. Etapp 1 påbörjades 18 september och är färdig under vecka 44. I den här etappen berörs fastigheten Klas 8, Klas 12 och Kettil.

  Läs mer
 • Läcksökningsarbete på dricksvattnet i Surahammar.

  Natten mellan torsdag 31 augusti – fredag 1 september kommer vi utföra läcksökningsarbete i Surahammar. Tiden är mellan 00.00-05.00. Arbetet kan göra så det blir sämre tryck samt att vattnet tillfälligt kan bli missfärgat.

  Läs mer
 • Vattensituationen i Skästa hage

  Villorna i Skästa hage får vatten via tre grundvattenbrunnar. Den torra våren och försommaren 2023 i kombination med en väldigt hög förbrukning av vatten har gjort att vattennivån i områdets brunnar blivit påverkad. En av brunnarna har även blivit skadad vilket gör att vattentillgången i området fortfarande är begränsad. Bevattningsförbud råder i området sedan flera år och löper på tillsvidare.

  Läs mer
 • Ledningsarbeten på Malmabergsgatan och Tråddragargatan

  Mälarenergi genomför omfattande ledningsarbeten med att byta ut äldre ledningar för vatten, avlopp (dag- och spillvatten), fjärrvärme och el under Malmabergsgatan och Tråddragargatan. Även Filargatan, Haga Parkgata, Tenngatan, Profilgatan och Runebergsgatan blir berörda. Arbetet beräknas vara klart våren/sommaren 2024. Förändringar kan ske beroende på hur arbetet fortlöper.

  Läs mer