Gå till innehållet

Driftnytt

 • Ledningsarbeten Skogsvägen

  Under sommaren med planerad start i maj/juni (vecka 22) kommer Mälarenergi att påbörja ett förnyelsearbete på ledningsnäten med byte av serviser, ventiler och brandposter. Det är ett förebyggande arbete som vi gör för att säkra framtida vattenleveranser och för att minimera läckage.

  Läs mer
 • VA-arbete Sagavägen

  Första etappen av Sagavägen är klar men fortsättning följer och delar av vägen kommer att bli avstängd för genomfartstrafik. Ni kan behöva parkera på gatan någon dag. Vattenleveransen till er fastighet kommer att bli avbruten några timmar dagtid 8:00-16:00 under vissa perioder.

  Läs mer
 • Ledningsarbeten Malmabergsgatan-Tråddragargatan

  Uppdatering: Tegnergatan avstängd. Malmabergsgatan hålls öppen under större delen av semestern. Under perioden juni 2022 till december 2023 förnyar Mälarenergi äldre ledningar under Malmabergsgatan och Tråddragargatan. Syftet är trygga leveranser av el, fjärrvärme och vatten även i framtiden. Vi gör allt vi kan för att minska störningarna under tiden även om det kommer att påverka trafiken. När arbetet är klart kommer Malmabergsgatan dessutom ha ett nytt busskörfält som ska minska trängseln.

  Läs mer
 • Förnyelse av ledningsnätet på Jonasborgsvägen

  Under våren med planerad start i april (vecka 16) kommer Mälarenergi att påbörja ett förnyelsearbete på ledningsnäten med byte av serviser, ventiler och brandposter. Det är ett förebyggande arbete som vi gör för att säkra framtida vattenleveranser och för att minimera läckage.

  Läs mer
 • Rudbeckianska skolan

  I samband med Västerås Stads ombyggnation av gång- och cykelbanan vid Rudbeckianska skolan kommer Mälarenergi att renovera befintlig vattenledning som är förlagd i gång- och cykelbanan.

  Läs mer
 • Förnyelse av VA-ledningar längs Johannisbergsvägen

  Mälarenergi förnyar befintliga VA-ledningar längs Johannisbergsvägen och bygger en ny spillvattenpumpstation. I samband med ledningsarbetena kommer det bli aktuellt med vattenavstängningar då nya ledningar skall kopplas ihop med befintliga ledningar. Vattenavstängningar kommer att aviseras separat. Arbetet beräknas pågå till hösten 2022.

  Läs mer
 • Vattenläcka på Saltängsvägen 34

  Vi har fått en stor vattenläcka på Saltängsvägen 34. Det är antagligen huvudledningen som har gått sönder och behöver grävas fram och lagas. Avbrottet beräknas pågå till ikväll.

  Läs mer