Gå till innehållet

Planerade avbrott och arbeten

Här kan du läsa mer och planerade avbrott och driftstörningar som kan uppkomma på grund av underhållsarbete.

Planerade

Malmaberg

Fjärrvärme

Status
Underhåll
Starttid
23-12-11 07:00
Berörda kunder
20
Beräknad sluttid
23-12-11 16:00

Freja

Vatten

Status
Underhåll
Starttid
23-12-11 08:00
Berörda kunder
33
Beräknad sluttid
23-12-11 12:00

Kristiansborg, Gåsmyrevreten, Iggebygärdet, Blåsbo

Fjärrvärme

Status
Underhåll
Starttid
23-12-12 07:00
Berörda kunder
49
Beräknad sluttid
23-12-12 17:00

Malmaberg

Fjärrvärme

Status
Underhåll
Starttid
23-12-12 07:00
Berörda kunder
22
Beräknad sluttid
23-12-12 16:00

Varför blir det ibland planerade avbrott?

För att minska risken för plötsliga oplanerade avbrott behöver vi regelbundet byta ut eller underhålla vårt ledningsnät. Så långt det går försöker vi göra avbrotten när de påverkar dig minst, men det är inte alltid möjligt.

Planerade avbrott kan till exempel gälla:

  • tillfällig vattenavstängning medan vi byter ut en ventil eller ersätter gamla ledningar. 
  • tillfällig värmeavstängning medan vi gör underhållsarbeten på ledningsnätet, vårt fjärrvärmenät omfattar 90 mil ledningar, 98 procent av alla fastigheter i Västerås är anslutna till fjärrvärmenätet.
  • tillfälliga elavbrott, när vi måste bryta elen för att kunna ansluta nya ledningar eller utföra underhåll på våra transformatorstationer.

Om det är möjligt försöker vi leda om vattnet eller strömmen för att minimera påverkan under tiden arbetet pågår. Du kan då få lägre vattentryck men inte avbrott.

För att få information om planerade avbrott rekommenderar vi att du registrerar dig för aviseringar via sms eller mejl: registrera dig på Mitt Mälarenergi.

Så gör du om du får strömavbrott

Om det blir värmeavbrott