Gå till innehållet

Planerade avbrott och arbeten

Här kan du läsa mer och planerade avbrott och driftstörningar som kan uppkomma på grund av underhållsarbete.

Planerade

Det finns inga planerade avbrott

Varför blir det ibland planerade avbrott?

För att minska risken för plötsliga oplanerade avbrott behöver vi regelbundet byta ut eller underhålla vårt ledningsnät. Så långt det går försöker vi göra avbrotten när de påverkar dig minst, men det är inte alltid möjligt.

Planerade avbrott kan till exempel gälla:

  • tillfällig vattenavstängning medan vi byter ut en ventil eller ersätter gamla ledningar. 
  • tillfällig värmeavstängning medan vi gör underhållsarbeten på ledningsnätet, vårt fjärrvärmenät omfattar 90 mil ledningar, 98 procent av alla fastigheter i Västerås är anslutna till fjärrvärmenätet.
  • tillfälliga elavbrott, när vi måste bryta elen för att kunna ansluta nya ledningar eller utföra underhåll på våra transformatorstationer.

Om det är möjligt försöker vi leda om vattnet eller strömmen för att minimera påverkan under tiden arbetet pågår. Du kan då få lägre vattentryck men inte avbrott.

För att få information om planerade avbrott rekommenderar vi att du registrerar dig för aviseringar via sms eller mejl: registrera dig på Mitt Mälarenergi.

Så gör du om du får strömavbrott

Om det blir värmeavbrott