Gå till innehållet
Logga på schyst elhandel

Certifierade med Schysst elhandel

Schysst elhandel logoVi är så glada över att även 2021 få certifieringen Schysst elhandel av Energiföretagen Sverige. Certifieringen innebär flera bra saker för dig som kund, bland annat att det ska vara tydligt vad du köper och vad avtalet med oss betyder.

Det handlar bland annat om att leva upp till följande:

  • Har enkla och korrekta beskrivningar av produkter.
  • Har tydlig och korrekt prisinformation.
  • Har en bra och schysst fullmaktshantering.
  • Tar särskild hänsyn till utsatta kunder.
  • Hjälper sina kunder vid klagomål och ger information om deras rättigheter.

Schysst elhandel är ett tryggt val

Schysst elhandel är en certifiering som ska göra dig som kund trygg i ditt val av elavtal. Därför är vi otroligt glada över att vår strävan mot att alltid vara ärliga och öppna mot dig som kund har gett resultat - vi är ett av de få elhandelsföretag som fått certifieringen Schysst elhandel. 

Certifieringen innebär tydliga avtal och villkor

Genom certifieringen förbinder vi oss att vara tydliga i avtal och villkor. Vi lovar att aldrig ingå avtal med dem som visar tecken på att inte förstå innebörden av avtalet, alltid upplysa om dina rättigheter, visa hur du går tillväga vid klagomål, samt att alltid ge tydlig och rätt prisinformation.

Energibranschen har riktlinjer kring tecknande av elavtal. Certifieringen Schysst elhandel ska sträcka sig längre än riktlinjerna och göra det lättare för dig som kund vid valet av elhandelsföretag.

Det oberoende certifieringsföretaget DNV GL har på uppdrag av Energiföretagen Sverige tagit fram certifieringen. Kriterierna är framtagna av Energiföretagen Sverige och synpunkter har inhämtats från KonsumentverketKonsumenternas EnergimarknadsbyråEnergimarknadsinspektionen och oberoende elhandlare.

Schysst elhandel för pålitlig elhandel

DNV GL ansvarar för årliga revisioner och listan över certifierade företag kommer att publiceras på DNV GL:s och Energiföretagens webbplatser. Symbolen är en garanti för en öppen, transparent och pålitlig elhandel.

Här kan du läsa mer om certifieringen och kriterierna

Publicerad av: Mälarenergi Försäljning AB (elhandel)