Gå till innehållet

Ny avloppslösning för Nyckelön i Kvicksund

Mälarenergi ansvarar för avlopp på Nyckelön i Kvicksund. För att säkra en långsiktig avloppslösning för boende på Nyckelön pågår ett samarbetsprojekt mellan Mälarenergi och Eskilstuna Energi och Miljö.

Arbetet innebär att avloppsvatten från Nyckelön kommer ledas till Eskilstuna reningsverk i Ekeby via ledningar. Det befintliga reningsverket, Flintavik, kommer under våren 2023 ersättas med ett magasin och en pumpanläggning.

Varför genomför vi det här arbetet?

Det befintliga avloppsreningsverket Flintavik har nått sitt kapacitetstak och sin tekniska livslängd. Den mest kostnadseffektiva och hållbara lösningen är att istället leda avloppsvattnet till Eskilstuna Energi och Miljös ledningsnät på andra sidan länsgränsen. Den nya lösningen innebär säkrare driftförhållanden och att avloppsvattnet renas i ett större reningsverk vilket ger bättre kvalitet på det vatten som släpps ut i Mälaren.

Arbetet sker i etapper

 • Etapp 1 
  Arbete med ledningsförstärkning på Eskilstunasidan är klart.
 • Etapp 2 
  Arbetet med att lägga ledningar mellan Mälarenergis och
  Eskilstuna Energi & Miljös ledningsnät från Kvicksund till Ekeby pågår.
 • Etapp 3
  Ett magasin för avloppsvatten och ny pumpanläggning har byggts
  under hösten 2022 i anslutning till det befintliga avloppsreningsverket.
 • Etapp 4 
  Det befintliga reningsverket kommer rivas efter att det ersatts av den
  nya pumpanläggningen som beräknas tas i bruk våren 2023.

Vad innebär det för dig som kund?

Samtidigt som det här arbetet pågår har vi passat på att byta en vattenledning på Flintabacken. Det arbetet har medfört att planerade vattenavstängningar varit nödvändiga. För övrigt kommer det inte bli någon skillnad för dig. Du kommer fortfarande vara kund hos Mälarenergi.