Gå till innehållet

Ny hållbar avloppslösning är i drift

Mälarenergi har tillsammans med Eskilstuna Energi & Miljö infört en ny avloppslösning för dig som bor på Nyckelön i Kvicksund med omnejd. Det gamla reningsverket Flintavik är nu taget ur drift och har ersatts med en modern, mer hållbar lösning med ett magasin och en pumpanläggning. Från och med 8 juni leds avloppsvattnet från Nyckelön istället till Eskilstuna Energi & Miljös reningsverk i Ekeby på andra sidan länsgränsen.

Varför ny lösning för avloppsvatten?

Avloppsreningsverket Flintavik hade nått sitt kapacitetstak och sin tekniska livslängd. Att leda avloppsvattnet till Eskilstuna Energi & Miljös befintliga reningsverk istället för att bygga ett nytt var den mest hållbara och kostnadseffektiva lösningen.

Fördelar med den nya avloppslösningen:

  • Minskade transporter för skötsel och underhåll med cirka 770 mil/år.
  • Effektivare reningsprocess resulterar i en lägre förbrukning av kemikalier.
  • Högre reningseffekt ger bättre kvalitet på vattnet som släpps ut i Mälaren.
  • Ett större och modernare reningsverk innebär säkrare driftförhållanden.

Vad innebär det för dig som kund?

Samtidigt som det här arbetet pågår har vi passat på att byta en vattenledning på Flintabacken. Det arbetet har medfört att planerade vattenavstängningar varit nödvändiga. För övrigt kommer det inte bli någon skillnad för dig. Du kommer fortfarande vara kund hos Mälarenergi.