Gå till innehållet

Byte till fjärravlästa vattenmätare i Hallstahammar

De flesta befintliga fastigheter, anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet i Hallstahammars kommun, är försedda med vattenmätare, antingen en analog, mekanisk eller digital mätare. De mekaniska vattenmätarna kommer efter hand att bytas ut mot digitala, fjärravlästa mätare.

De gånger du själv behöver beställa en vattenmätare är vid nyinstallation eller om en trasig mätare behöver bytas ut. När du ska installera vattenmätare eller byta ut en trasig vattenmätare i din fastighet ska du kontakta Mälarenergis kundcenter. Platsen där vattenmätaren ska sitta måste godkännas av Mälarenergi.