Gå till innehållet

Partnerskap

Mälarenergi ingår i flera partnerskap och samarbeten.

Parnerskap inom hållbarhet

2 MEND-IX påverkar avfallsströmmarna

Därför behöver vi samarbeta i avfallsströmmarna. Vi behöver en miljötjänst som gör stor samhällsnytta, inte minst för vårt klimat. Vi tar hand om resurser som annars skulle gått förlorade och gör energi av dem. Samtidigt stoppar vi miljö- och hälsofarliga ämnen från att cirkulera i samhället. Askor och andra restprodukter hanteras säkert och koncentrerat för att underlätta för framtida återvinning av resurser. Med verifikatet 2 MEND-IX lovar vi återvinningsföretag spårbarhet och transparens i avfallsströmmarna. 2 MEND-IX är ett kvitto på de många nyttor som ansvarsfull avfallshantering ger.

Vi behöver mindre avfall och mer energi på jorden.
Vi behöver fjärrvärme.

Vi är fyra fjärrvärmebolag som samarbetar idag, vi välkomnar fler!
www.2mend-ix.se/

Northvolt batterilager kapar effekttopparna

Batterilager är en av pusselbitarna när vi bygger en hållbar framtid. Northvolt och Mälarenergi samverkar därför kring batterilager. Inom kort lanseras Northvolts första publika batterilager på Rocklunda i Västerås, där batterilagret ska kapa topparna med upp till 80% i elnätsbelastningen när elbilarna laddas. 

Mer om samarbetet med Northvolt

Förbättrad miljö med hållbara byggbodar

Mälarenergi och Aroseken samarbetar kring uppvärmning av byggbodar, som konverteras till fjärrvärme istället för el. Resultatet blir 10 gånger mindre co2-påverkan och ett steg framåt för byggbranschens hållbarhetsarbete. Även torkning av betongplattor görs med fjärrvärme istället för el.

Mer om Mälarenergi och Aroseken

Hållbarhetsmanual för ett hållbart byggande

För att bli ett hållbart samhälle fullt ut krävs stora strukturella men också individuella förändringar. Där kan vi som samhällsaktörer hjälpa till genom att tillsammans verka för att göra det lätt att leva hållbart. För att lyckas med det måste vi samarbeta i nya partnerskap, affärslösningar och överenskommelser.

Hållbarhetsmanual för Västerås stad

Partnerskap inom forskning och utveckling

MDU och RISE

Mälardalens universitet och RISE är viktiga samarbetspartners i de strategiska projekten OPERA och Smarta Flöden.

Läs mer om Smarta flöden

Energiingenjörsprogrammet vid Mälardalens universitet

En utbildning framtagen i samarbete med ABB, Bombardier och Westinghouse Electric Sweden.

Partnerskap inom elhandel

Elhandlare tillsammans med Nacka energi

Nacka Energi samarbetar sedan flera år med Mälarenergi, som är anvisat elhandelsbolag i Nacka. 

Elavtal för Nacka

Härnösand Energi & Miljö Elförsäljning

Härnösand Energi & Miljö Elförsäljning ansluter sig till Mälarenergis partnernätverk genom att välja Mälarenergi som samarbetspartner för sin elhandelsverksamhet med start från 2021. 

Parnerskap inom värme

Värmemarknad Sverige

Mälarenergi deltar i ett värvetenskapliga forskningsprojekt om hur den svenska marknaden för värme och kyla kan fortsätta att möjliggöra en hållbar och resurseffektiv omställning av hela energisystemet.

Värmemarknad Sverige