Gå till innehållet

Nyheter - arbeten & avbrott

Här finns information om arbeten och avstängningar för vatten, el och värme.

 • Renspolning av vattenledningsnätet i Virsbo

  Pollex AB kommer under juni-juli 2024 att utföra renspolning av vattenledningsnätet i Virsbo på uppdrag av Mälarenergi. Syftet med denna spolning är att förbättra vattenkvaliteten, och förebygga de problem med missfärgat vatten som i ökad utsträckning förekommit inom vissa områden.

  Läs mer
 • Fluoridhalten i Hallstahammar kommuns dricksvatten

  Hallstahammar har en naturligt förekommande fluoridhalt i grundvattnet som ibland är högre än Livsmedelsverkets gränsvärde, 1,5mg fluorid per liter vatten. Eftersom för hög fluoridhalt kan påverka hälsan startades ett projekt av Hallstahammars kommun med syfte att säkerställa att fluoridhalten håller sig under fastställt gränsvärde. Projektet drevs inledningsvis av Hallstahammars kommun fram till 2022 då Mälarenergi tog över ansvaret för dricksvattenförsörjningen i kommunen.

  Läs mer
 • Schaktarbete Övre Kungsgatan

  Övre Kungsgatan har tidigare drabbats av flera vattenläckor. Därför pågår arbete med att lägga ner en ny 45 meter lång vattenledning.

  Läs mer
 • Ledningsarbeten på Malmabergsgatan och Tråddragargatan

  Mälarenergi genomför omfattande ledningsarbeten med att byta ut äldre ledningar för vatten, avlopp (dag- och spillvatten), fjärrvärme och el under Malmabergsgatan och Tråddragargatan. Även närliggande gator blir berörda. Arbetet beräknas vara klart sommaren 2024. Förändringar kan ske beroende på hur arbetet fortlöper.

  Läs mer