Gå till innehållet

Ledningsarbeten på Malmabergsgatan och Tråddragargatan

Mälarenergi genomför omfattande ledningsarbeten med att byta ut äldre ledningar för vatten, avlopp (dag- och spillvatten), fjärrvärme och el under Malmabergsgatan och Tråddragargatan. Även Filargatan, Haga Parkgata, Tenngatan, Profilgatan och Runebergsgatan blir berörda. Arbetet beräknas vara klart våren/sommaren 2024. Förändringar kan ske beroende på hur arbetet fortlöper.

Karta över arbetsområdet.

Därför genomförs arbetet

Arbetet görs för att säkerställa framtida trygga leveranser av vatten, el och värme. Anledningarna är flera:

  • Vi byter ut gamla ledningar för att minska risken för oplanerade avbrott.
  • Vi lägger nya dagvattenledningar för att kunna leda bort större mängder regn- och smältvatten. På så sätt minskar vi risken för källaröversvämningar.
  • Västerås växer och vi bygger fjärrvärmeledningar som kan förse nya fastigheter på Finnslätten med värme och kyla.

Så påverkas trafiken

Uppdatering 240228

Se större kartbild här.

Geijersgatan
Är öppen för trafik.

Frejagatan
Infart från Malmabergsgatan är stängd för trafik. Öppnas under våren.

Haga Parkgata
Är öppen för trafik till och från Malmabergsgatan.

Korsängsmotet (E18)
Öppen för trafik till och från E18.

Malmabergsgatan
Genomfart öppen, men arbete pågår och framkomligheten är begränsad. 

Nybomsgatan
Öppen, men med begränsad framkomlighet.

Profilgatan
Kommer bli berörd av arbete under våren 2024.

Runebergsgatan
Infart från Malmabergsgatan är öppen.

Tegnérgatan
Infart från Malmabergsgatan är öppen.

Tenngatan
Infart från Malmabergsgatan är öppen.

Tråddragargatan
Är öppen för trafik, men det återstår en del inkopplingsarbeten till befintliga ledningar som kommer att utföras senare.  

Övrig påverkan

Maskiner finns i arbetsområdet. Dessa kan orsaka oljud och vibrationer i marken. Under arbetets gång kan det även behöva sprängas. Arbetet övervakas noga med vibrationsmätare vid pågående schakt och efter bedömning även på närliggande fastigheter.

Fjärrvärme och vatten kommer stängas av vid inkopplingar. Berörda fastighetsägare får separat information innan avbrott. Mälarenergi har endast kontaktuppgifter till våra kunder. En bostadsrättsförening behöver därmed förmedla information vidare till berörda hyresgäster.

Arbete med vattenledningar vecka 8-26

För att säkra framtida vattenleveranser och minimera läckage kommer  Mälarenergi Vatten AB, när annat arbete redan pågår, genomföra ett förebyggande arbete på ledningsnätet. Arbetet innebär att vi byter serviser och ventiler på Malmabergsgatan norr om Tråddragargatan.

Tidsperiod
Arbetet startar i vecka 8 och pågår till och med vecka 26.

Avbrott på vattnet
Under perioden kommer vi ibland behöva stänga av vattnet. Vid längre, planerade avbrott kommer vi lägga lappar i din brevlåda i förväg. Under arbetets gång kommer det dock även förekomma ett antal kortare oaviserade avbrott (upp till en timme).

Tidplan

Arbetet startade i juni 2022 och genomförs på fler ställen samtidigt. Målsättningen är att arbeta oss uppåt längs med Malmabergsgatan och angränsande gator. Arbetet beräknas vara klart vår/sommar 2024. Förändringar kan ske beroende på hur arbetet fortlöper.

Den 9 mars 2023  fanns representanter från Mälarenergi på plats vid Malmabergsgatan för att berätta om projektet och svara på frågor. Tack till er som kom förbi för att prata med oss.

Information

Informationen på den här webbsidan uppdateras löpande. Utöver det går det emellanåt även ut fysiska informationsblad till de boende närmast Malmabergsgatan. Informationen kan dock ändras och bli inaktuell. I samtlig information hänvisar vi därför till denna webbsida för aktuell information. Utdelning av informationen beställs av Svensk Direktreklam och delas ut som samhällsinfromation.

Informationsblad maj 2022

Informationsblad februari 2023

Informationsblad november 2023

 

Tack för din förståelse!

Det arbete som utförs är väldigt omfattande. Det kräver stora maskiner och mycket grävarbete på olika ställen samtidigt. Vi försöker påverka trafik och omgivning så lite som möjligt, men måste samtidigt arbeta strukturerat och ha en trygg arbetsplats. Vi förstår att situationen kan upplevas besvärlig och tackar för ditt tålamod samt att du respekterar de avspärrningar som finns. Det skapar en säker miljö för alla.

Frågor

Vid frågor går det bra att kontakta Mälarenergis kundcenter på 021-39 50 50.