Gå till innehållet

Ledningsarbeten på Malmabergsgatan och Tråddragargatan

Mälarenergi genomför omfattande ledningsarbeten med att byta ut äldre ledningar för vatten, avlopp (dag- och spillvatten), fjärrvärme och el under Malmabergsgatan och Tråddragargatan. Även Filargatan, Haga Parkgata, Tenngatan, Profilgatan och Runebergsgatan blir berörda. På grund av det komplexa arbetet och svåra markförhållanden har tidplanen flyttats fram. Arbetet väntas nu vara klart våren/sommaren 2024. Förändringar kan ske beroende på hur arbetet fortlöper.

Karta över arbetsområdet

Informationsmöte genomfört

Den 9 mars klockan 16.00–18.00 fanns representanter från Mälarenergi på plats vid Malmabergsgatan för att berätta om projektet och svara på frågor. Tack till er som kom förbi för att prata med oss.

Därför genomförs arbetet

Arbetet görs för att säkerställa framtida trygga leveranser av vatten, el och värme. Anledningarna är flera:

 • Vi byter ut gamla ledningar för att minska risken för oplanerade avbrott.
 • Vi lägger nya dagvattenledningar för att kunna leda bort större mängder regn- och smältvatten. På så sätt minskar vi risken för källaröversvämningar.
 • Västerås växer och vi bygger fjärrvärmeledningar som kan förse
  nya fastigheter på Finnslätten med värme och kyla.

Tack för din förståelse!

Det arbete som utförs är väldigt omfattande. Det kräver stora maskiner och mycket grävarbete på olika ställen samtidigt. Vi försöker påverka trafik och omgivning så lite som möjligt, men måste samtidigt arbeta strukturerat och ha en trygg arbetsplats. Vi förstår att situationen kan upplevas besvärlig och tackar för ditt tålamod samt att du respekterar de avspärrningar som finns. Det skapar en säker miljö för alla.

Så påverkas trafiken

Uppdatering 230322

 • Korsängsmotet (E18) är fortfarande avstängt. Trafik från E18 leds om via orange vägskylt.

 • Malmabergsgatan är stängd för genomfart av biltrafik under hela entreprenaden.
  Alternativa vägar måste användas. Gång- och cykeltrafik är tillåten och busstrafik går som vanligt.

 • Tråddragargatan öppnas v.12 för trafik. Gatan kommer att vara grusad till senare i vår då asfaltsverken öppnar och de slutliga arbetena med gatan kan utföras.

 • Filargatans infart till Tråddragargatan är avstängd och trafiken hänvisas till Montörsgatan.

 • Tegnérgatan infarten till gatan kommer stängas av under v.13. Trafik kommer ledas om via
  E18 -> Stockholmsvägen.

 • Runebergsgatan infarten till gatan kommer stängas av under v.13. Trafik till Runebergsgatan kommer att ledas från Tegnergatan och över Korsängsgatan. Övergångsstället flyttas ned söder om cirkulationsplatsen.

 • Profilgatan kommer bli berörd av arbete från våren 2023.

 • Tenngatan kommer bli berörd av arbete från sommaren 2023.

 • Haga Park gata kommer bli berörd av arbete från hösten 2023.

Se större karta över berörda arbetsområdet.

Övrig påverkan

 • Maskiner finns i samtliga arbetsområden. Dessa kan orsaka oljud och vibrationer i marken. Under arbetets gång kan det även behöva sprängas. Arbetet övervakas noga med vibrationsmätare vid pågående schakt och efter bedömning även på närliggande fastigheter.

 • Fjärrvärme och vatten kommer stängas av vid inkopplingar. Berörda fastighetsägare får separat information innan avbrott. Mälarenergi har endast kontaktuppgifter till våra kunder. En bostadsrättsförening behöver därmed förmedla information vidare till berörda hyresgäster.

 • Mälarenergi kommer genom entreprenören NoDig-Nordics göra strumpinfodringar av avloppsledningar. Det är en snabb och miljövänlig schaktfri teknik. Berörda gator är Malmabergsgatan och Profilgatan. Läs mer om renoveringen av avloppsledningar

Tidplan

Arbetet startade i juni 2022 och genomförs på fler ställen samtidigt. Målsättningen är att arbeta oss uppåt längs med Malmabergsgatan och angränsande gator. Arbetet beräknades från början vara klart vintern 2023, men tidplanen är nu förlängd till vår/sommar 2024 på grund av det komplexa arbetet och svåra markförhållanden. Förändringar kan ske beroende på hur arbetet fortlöper.

Frågor

Vid frågor går det bra att kontakta Mälarenergis kundcenter på 021-39 50 50.