Gå till innehållet

Ledningsarbeten Malmabergsgatan-Tråddragargatan

Uppdatering: Tegnergatan avstängd. Malmabergsgatan hålls öppen under större delen av semestern. Under perioden juni 2022 till december 2023 förnyar Mälarenergi äldre ledningar under Malmabergsgatan och Tråddragargatan. Syftet är trygga leveranser av el, fjärrvärme och vatten även i framtiden. Vi gör allt vi kan för att minska störningarna under tiden även om det kommer att påverka trafiken. När arbetet är klart kommer Malmabergsgatan dessutom ha ett nytt busskörfält som ska minska trängseln.

Karta över arbetsområdet med etapperna

Under Malmabergsgatan och Tråddragargatan löper huvudledningar för fjärrvärme och vatten/avlopp, de är åldrade och behöver bytas ut. Syftet med det är att minska risken för oplanerade avbrott och källaröversvämningar hos våra kunder. 

För att minska störningarna passar vi samtidigt på att byta ledningar för fjärrvärme, el och vatten/avlopp. Vi lägger dessutom större ledningar för dagvatten för att minska risken för översvämningar vid skyfall.

Arbetet kommer att genomföras i etapper. Arbetet med den första etappen börjar i månadsskiftet maj/juni 2022. Vi kommer inte att påbörja nästkommande etapp förrän den föregående är asfalterad och klar.

Hur påverkar det trafiken?

  • Gatan är avstängd för genomfartstrafik. Vi leder om trafiken under tiden, mer information om omledningen kommer.
  • Biltrafikanter till och från bostäder och verksamheter vars enda utfart är via Malmabergsgatan kommer att kunna passera arbetsområdet.
  • Gång- och cykeltrafik samt busslinjer kommer vara öppna hela tiden.

Se en större kartbild här.