Gå till innehållet

Ledningsarbeten på Malmabergsgatan och Tråddragargatan

Mälarenergi genomför omfattande ledningsarbeten med att byta ut äldre ledningar för vatten, avlopp (dag- och spillvatten), fjärrvärme och el under Malmabergsgatan och Tråddragargatan. Även närliggande gator blir berörda. Arbetet beräknas vara klart sommaren 2024. Förändringar kan ske beroende på hur arbetet fortlöper.

Därför genomförs arbetet

Arbetet görs för att säkerställa framtida trygga leveranser av vatten, el och värme. Anledningarna är flera:

  • Vi byter ut gamla ledningar för att minska risken för oplanerade avbrott.
  • Vi lägger nya dagvattenledningar för att kunna leda bort större mängder regn- och smältvatten. På så sätt minskar vi risken för källaröversvämningar.
  • Västerås växer och vi bygger fjärrvärmeledningar som kan förse nya fastigheter på Finnslätten med värme och kyla.

Aktuellt läge

Nu närmar vi oss äntligen slutskedet. Arbetet löper på enligt plan och Malmabergsgatan är fortsatt öppen för trafik. Det finns fortfarande viss begränsning i framkomligheten och vi uppmanar alla trafikanter, cyklister och gångare att ta det försiktigt och visa hänsyn till varandra.

Entreprenören fokuserar just nu på att göra klart Profilgatan fram till Tenngatan samt fjärrvärmeschaktet i Malmabergsgatan. De sätter kantsten och asfalterar västra delen av Malmabergsgatan samt cykelbanan från Tenngatan upp till Haga Parkgata. Västerås Stad har beställt två nya busshållplatser inklusive målning för hållplatser och bussfil.

Arbeten på elnätet vid Malmabergsgatan, Haga Parkgata, Urhagsgatan och Hagagatan

Mälarenergi Elnäts återstående arbeten med inkopplingar kommer att fortsätta fram till vecka 28. Kortare elavbrott kan förekomma, men vid planerade avstängningar meddelar vi berörda innan. Gångbanor och övergrävningen på Haga Parkgata kommer att asfalteras inom närmsta veckan.  

Berörda gator - Uppdatering 240613

Geijersgatan
Är öppen för trafik.

Filargatan
In- och utfart från Malmabergsgatan är stängd. Välj alternativ väg.

Frejagatan
Öppen för trafik.

Haga Parkgata
Är öppen för trafik till och från Malmabergsgatan. Delvis begränsad framkomlighet.

Malmabergsgatan
Genomfart öppen, men arbete pågår och framkomligheten är begränsad. Tänk på att lämna företräde för buss och iaktta extra försiktighet i trafiken.

Maskinistgatan
In- och utfart till Maskinistgatans södra del från Tråddragargatan är stängd för trafik. Välj annan väg. Avstängningen beräknas att pågå till och med vecka 27.

Montörgatan
In- och utfart från Malmabergsgatan är stängd. Välj alternativ väg.

Nybomsgatan
Öppen för trafik.

Profilgatan
Schaktarbetena i korsningen Profilgatan/Malmabergsgatan pågår och fortsätter sedan i Profilgatan fram till Tenngatan. Tillfällig parkering för boende sker enligt överenskommelse. Korsningen Tenngatan/Profilgatan är avstängd för trafik fram till vecka 28. Trafiken leds om via Skälängsgatan, Stålgatan och Sandgärdsgatan. 

Runebergsgatan
Är öppen för trafik.

Tegnérgatan
Är öppen för trafik.

Tenngatan
Se ovan information under Profilgatan.

Tråddragargatan
Är öppen för trafik, men det återstår en del inkopplingsarbeten till befintliga ledningar som kommer att utföras senare.  

Övrig påverkan

Maskiner finns i arbetsområdet. Dessa kan orsaka oljud och vibrationer i marken. Under arbetets gång kan det även behöva sprängas. Arbetet övervakas noga med vibrationsmätare vid pågående schakt och efter bedömning även på närliggande fastigheter.

Fjärrvärme, el och vatten kommer stängas av vid inkopplingar. Berörda fastighetsägare får separat information innan avbrott. Mälarenergi har endast kontaktuppgifter till våra kunder. En bostadsrättsförening behöver därmed förmedla information vidare till berörda hyresgäster.

Tidplan

Arbetet på Malmabergsgatan startade i juni 2022 och genomförs på fler ställen samtidigt. Målsättningen är att arbeta oss uppåt längs med Malmabergsgatan och angränsande gator. Arbetet beräknas vara klart sommaren 2024. Förändringar kan ske beroende på hur arbetet fortlöper.

Information

Informationen på den här webbsidan uppdateras löpande. Utöver det går det emellanåt även ut informationsblad till de boende närmast Malmabergsgatan. Informationen kan dock ändras och bli inaktuell. Vi hänvisar vi därför alltid till denna webbsida för aktuell information. 

Informationsblad maj 2022

Informationsblad februari 2023

Informationsblad november 2023

Informationsmejl mars 2024

Informationsmejl juni 2024

 

Vi hoppas på din förståelse och tackar för ditt tålamod 

Det arbete som utförs är väldigt omfattande. Det kräver stora maskiner och mycket grävarbete på olika ställen samtidigt. Vi försöker påverka trafik och omgivning så lite som möjligt, men måste samtidigt arbeta strukturerat och ha en trygg arbetsplats. Vi förstår att situationen kan upplevas besvärlig och tackar för ditt tålamod samt att du respekterar de avspärrningar som finns. Det skapar en säker miljö för alla.

Frågor

Vid frågor går det bra att kontakta Mälarenergis kundcenter på 021-39 50 50.