Gå till innehållet

Afrikansk svinpest: avbrott i den smittade zonen

Mälarenergi har flera anläggningar i den smittade zonen. Vi följer Jordbruksverkets restriktioner och har, med stöd av den, tagit fram en intern vägledning för hur vi kan arbeta i området.

Vi avhjälper akuta fel och genomför nödvändiga ronderingar med försiktighet, i enlighet med vår interna vägledning och Jordbruksverkets restriktioner.

Det innebär att vi, innan vi ger oss ut på ett akut fel, behöver vidta en rad skyddsåtgärder. Konsekvensen kan bli att det i några fall tar längre tid än normalt för att åtgärda fel. Vi ber om överseende med detta.