Gå till innehållet
Meny

Driftnytt

 • Ledningsarbete Löpargatan

  Under våren med planerad start i april (vecka 14) kommer Mälarenergi AB att påbörja ett förnyelsearbete på ledningsnäten på Löpargatan, Stafettgatan, Stavhoppargatan och Trestegsgatan. Jobbet beräknas vara klart i juni.

  Läs mer
 • Risk för lågt vattentryck 23/3

  Det kan hända att du upplever lågt vattentryck den 23/3 i Tillberga och Hökåsen. Orsaken är att vi testar vår reservkraftanläggning i Fågelbacken.

  Läs mer
 • Ledningsarbeten Erik Hahrs gata och Munkgatan

  För att säkra framtida leveranser kommer Mälarenergi att byta ut fjärrvärme- och vattenledningar under Erik Hahrs gata och Munkgatan. Arbetet kommer att påbörjas i februari och pågår fram till oktober 2021.

  Läs mer
 • Ledningsarbeten Äppelvägen - Tunbyvägen

  Mälarenergi kommer under 2021 att byta ut gamla vatten, avlopp- och fjärrvärmeledningar samt bygga en ny dagvattenledning. Detta sker i samråd med Västerås Stad som ett led i deras planerade gatuunderhåll med ny asfaltsbeläggning.

  Läs mer
 • Ledningsarbeten Fiskartorget – Vasaparken

  Under hösten kommer Mälarenergi att förnya befintliga vattenledningar i Fiskartorget och Vasaparken. Vattenledningarna kommer så långt det är möjligt att anläggas med styrd borrning. Endast enstaka schakter är nödvändiga vid inkoppling till befintligt ledningsnät.

  Läs mer
 • Ledningsarbeten Sjöhagsvägen

  Måndag 24/8 kl 04:00 stänger vi av delar av korsningen Djuphamnsvägen - Sjöhagsvägen på grund av ett ledningsarbete. Arbetet beräknas pågå 3-4 veckor.

  Läs mer
 • Ledningsarbeten Föreningsgatan

  Mälarenergi kommer att utföra VA-ledningsarbeten med start vecka 34 i Föreningsgatan, mellan nummer 23 och 29. Arbetena är beräknade att pågå till vecka 39. Under den tiden kommer trafiken att ledas om.

  Läs mer