Gå till innehållet
Meny

Driftnytt

 • Ledningsarbete Hallsta Gårdsgata

  Nya verksamheter håller på att etablera sig på fastigheterna Krankroken 6 och Krankroken 7, Hallsta Gårdsgata. För att dessa ska kunna få tillgång till vatten och avlopp bygger nu Mälarenergi nya ledningar från huvudledningen in mot fastigheten.

  Läs mer
 • Avstängning Sjöhagsvägen / Djuphamnsvägen

  På grund av en läcka i fjärrvärmenätet kommer framkomligheten att vara begränsad i korsningen Sjöhagsvägen / Djuphamnsvägen från söndag den 31/5. Nattetid kommer korsningen att vara helt avstängd för trafik, på dagen finns körplåt.

  Läs mer
 • Underhåll vatten Kraftlinjegatan

  Vattnet är avstängt på Kraftlinjegatan pga. underhåll. Arbetet beräknas pågå till 10:00. Se bifogad karta för berörda fastigheter. Man kan hämta vatten vid två brandposter i området.

  Läs mer
 • Ledningsarbeten Murtegelvägen

  Under våren med planerad start 11 maj kommer Mälarenergi att påbörja ett förnyelsearbete på ledningsnäten på Murtegelvägen. Jobbet beräknas vara klart i mitten av augusti. Arbetet utförs för att säkra framtida vattenleveranser.

  Läs mer
 • Omsättningsspolning Nyckelön, Kvicksund

  Under vecka 18 kommer Mälarenergi utföra omsättningsspolning i vattennätet på Nyckelön. Vid omsättningsspolning kan avlagringar i ledningar lossa och orsaka missfärgning av dricksvattnet. Detta är ofarligt. Upplever du missfärgat vatten rekommenderas att spola länge, en volym motsvarande ca 3 badkar, i kranar i bostad

  Läs mer
 • Ledningsarbeten vid Stora torget

  Vattenledningar längs Smedjegatan förnyas. Till största delen görs arbetet schaktfritt men på vissa platser kommer framkomligheten att begränsas. Arbetet beräknas vara klart 31 maj.

  Läs mer