Gå till innehållet

Driftnytt

 • Renovering av avloppsledningar

  För att säkerställa en driftsäker bortledning av spill- och dagvatten kommer Aarsleff Rörteknik på uppdrag av Mälarenergi att utföra renovering av avloppsledningar på Slakterigatan, Saltängsvägen, Geijersgatan, Gideonsbergsgatan, Jonasborgsvägen, Spantgatan, Relingsgatan, Säbygatan, Vitmåragatan, Östra Kyrkogatan, Karlsdal (flera gator).

  Läs mer
 • Ledningsarbeten Erik Hahrs gata och Munkgatan

  För att säkra framtida leveranser kommer Mälarenergi att byta ut fjärrvärme- och vattenledningar under Erik Hahrs gata och Munkgatan. Arbetet kommer att påbörjas i februari och pågår fram till oktober 2021.

  Läs mer
 • Ledningsarbeten Äppelvägen - Tunbyvägen

  Mälarenergi kommer under 2021 att byta ut gamla vatten, avlopp- och fjärrvärmeledningar samt bygga en ny dagvattenledning. Detta sker i samråd med Västerås Stad som ett led i deras planerade gatuunderhåll med ny asfaltsbeläggning.

  Läs mer
 • Ledningsarbeten Fiskartorget – Vasaparken

  Under hösten kommer Mälarenergi att förnya befintliga vattenledningar i Fiskartorget och Vasaparken. Vattenledningarna kommer så långt det är möjligt att anläggas med styrd borrning. Endast enstaka schakter är nödvändiga vid inkoppling till befintligt ledningsnät.

  Läs mer
 • Ledningsarbeten Sjöhagsvägen

  Måndag 24/8 kl 04:00 stänger vi av delar av korsningen Djuphamnsvägen - Sjöhagsvägen på grund av ett ledningsarbete. Arbetet beräknas pågå 3-4 veckor.

  Läs mer
 • Ledningsarbeten Föreningsgatan

  Mälarenergi kommer att utföra VA-ledningsarbeten med start vecka 34 i Föreningsgatan, mellan nummer 23 och 29. Arbetena är beräknade att pågå till vecka 39. Under den tiden kommer trafiken att ledas om.

  Läs mer