Gå till innehållet

Elfondsrapporten - april

Elpriserna har den senaste månaden haft en stigande trend. På den nordiska elbörsen Nord Pools spotmarknad har priserna levererats högre än vad marknaden trodde för en månad sedan. De högre priserna förklaras främst av väderutvecklingen som dominerades av kallt, vindfattigt och förhållandevis torrt väder både i Norden och Europa.

Som helhet levererades det nordiska systempriset i april på cirka 56,5 öre/kWh, vilket kan jämföras med 88,3 öre/kWh i april 2023. På månadsbasis har vi hittills under 2024 haft lägre priser än föregående år, men vi ser fortsatt en hög prisrörlighet och stor variation mellan och inom enskilda dygn.

På terminsmarknaden har de framtida elpriserna också vandrat uppåt. Den främsta förklaringen är att priserna på kol, gas och utsläppsrätter har stigit under april med ökade risker på bränslemarknaden och den geopolitiska oro som utvecklingen i mellanöstern resulterat i.

Framtidsutsikter

Det varma vädret i slutet av april och inledningen av maj har satt fart på snösmältningen. Vi är nu inne i en period där vi på vissa håll kan förvänta oss en riklig vårflod. Men samtidigt som vi i Mellansverige har det blött i skogar och mark så finns det andra delar i Norden där det är betydligt torrare. I Nordnorge rapporteras det om stora underskott i vattenmagasinen och sett till hela Norden har vi ett tydligt underskott i den hydrologiska balansen.

Den svaga utvecklingen i den hydrologiska situationen sammanfaller också med att vi är inne i en period där flera av de nordiska kärnkraftsreaktorerna är avstängda för årligt underhållsarbete. Kombinationen gör att vi ser en lägre sannolikhet för en prispress på spotmarknaden närtid. Samtidigt vet vi att vi under sommarhalvåret kan få perioder med mycket låga elpriser om vi får en kombination av soligt och vindrikt väder. Det är ett fenomen vi även väntar oss se mer av på sikt, i takt med att utbyggnaden av vind- och solkraften växer.

För utvecklingen på elterminsmarknaden följer vi noggrant utvecklingen på bränslemarknaden och priset på gas och utsläppsrätter som ofta påverkar elterminspriserna. En god tillgång på gas i Europa gör att det fundamentala läget fortsatt ser bra ut för resten av 2024 och kommande vinter, men det finns en oro på marknaden för ökade geopolitiska risker och utbudsstörningar.

imagevf9ki.png

En god fyllnadsgrad i europeiska gaslager minskar oron inför kommande vinter, trots geopolitiska orosmoln på bränslemarknaden.
Källa: Gas Infrastructure Europe (GIE). Attribution : Sonnem Holding B.V.

Handel den senaste månaden

Månadens uppgångar på elterminsmarknaden har medfört att vi avvaktat med att genomföra ytterligare prissäkringar för fonden. I det kortsiktiga perspektivet närmar vi oss en sommarperiod där vi kan få se mycket låga spotpriser om soligt och vindrikt väder sammanfaller och vi är nöjda med prissäkringsgraden över sommaren.

I kontrakten längre ut på kurvan, 2025-2027, bedömer vi priserna som fortsatt attraktiva och vi jobbar med att långsiktigt genomföra prissäkringar och att sprida affärerna över tid för att också minimera risk.

Datum för analys och prognoser: 2024-05-07

Publicerad av: Mälarenergi Försäljning AB (elhandel)