Gå till innehållet
Distributionselektriker med kabelrulle

Års- och hållbarhetsredovisning 2022

Vår infrastruktur möjliggör näringslivsetableringar, samhällsutveckling och tillväxt.
Därför sätter vi våra mål högt. Mälarenergi ska accelerera regionens omställning
mot ett hållbart samhälle. Nu är vi mitt i energiomställningen och för att nå målen i
Agenda 2030 tar vi flera strategiskt hållbara kliv. Läs 2022-års hållbarhetsredovisning här.

Niklas Gunnar, VD

Med strategiska mål accelererar vi utvecklingen av regionen

VD har ordet

Mälarenergi arbetar för att bidra till ett fungerande kretslopp, en effektivare energianvändning och att minska klimatpåverkan.

Ekologisk hållbarhet
Kvinna i varselkläder och hjälm

Mälarenergi ska vara en säker och trygg arbetsplats samtidigt som vi ska hålla en hög servicenivå och tillgänglighet i våra leveranser.

Social hållbarhet
Man med personer i bakgrunden

Mälarenergi ska leverera prisvärda produkter samtidigt som vi ska ha miljöstarka anläggningar.

Ekonomisk hållbarhet

Nyheter om hållbarhet

Mälarenergi stöttar Stadsmissionen på många sätt

Mälarenergi jobbar självklart för att se till att ni, våra kunder, har el, vatten och värme – dygnet runt, året runt. Något som också är viktigt för oss är att arbeta med hållbarhet på många olika sätt. En del är att ge tillbaka till samhället – speciellt i en tid som nu när många har […] Läs hela nyheten

 1. Tillsammans kan vi minska utsläpp av skadliga ämnen

  Vi behöver alla hjälpas åt för att minska utsläpp av skadliga och giftiga ämnen i vårt avloppsvatten. De ämnen du spolar ner i ditt avlopp hamnar i sjöar och vattendrag, och i det slam som återvinns som gödsel på åkermark. Kadmium är ett ämne som vi på Mälarenergi arbetar hårt för att minska. Om kadmium […]
 2. Mälarenergi Vatten AB säkrar kranvatten och avloppsrening i Västerås, Hallstahammar och Surahammar!

  Från och med den 1 april ansvarar Mälarenergi Vatten AB för vatten- och avloppstjänster i Västerås, Hallstahammar och Surahammar.   Mälarenergi Vatten AB är ett gemensamt VA-bolag där de tre kommunerna Västerås, Hallstahammar och Surahammar samverkar för att säkra leveranserna av kranvatten och avloppsrening. Verksamheterna har tidigare bedrivits på tre olika orter; i Västerås inom […]
 3. Året som gått i våra faunapassager 2021

  Året 2021 har varit ett fantastiskt år i våra faunapassager. Förutom att vi haft besök av de vanliga arterna som abborre, gädda och mört har vi även kunnat se både asp, ål och till och med lax. Vi har även invigt flodpärlmusslans informationscenter i Skinnskatteberg med målet att rädda den utrotningshotade arten.  Nedan hittar du […]
 4. Ta en promenad i Johannisbergs våtmarkspark

  Johannisbergs våtmarkspark är det senaste vattenrenade rekreationsområdet i Västerås och invigdes den 12 oktober 2021. Parken är 14,5 hektar stor, vilket motsvarar ungefär 20 fotbollsplaner och har flera dammar, gångstråk, bänkar, en grillplats och en utsiktsplats över hela området. Renar dagvattnet innan det når Mälaren Parken är främst till för att rena vattnet från Kapellbäcken […]
Fler nyheter

Miljörapporter och certifieringar