Gå till innehållet
Meny

Miljörapporter och certifieringar

Vi arbetar för ett hållbart samhälle

Faunapassage i centrala Västerås

Hållbarhetsredovisning 2019

2019 kommer gå till historien som året då Mälarenergi helt fasade ut kol från kraftproduktionen, vi anlade 3 faunapassager, knöt nya band med flera kommuner i regionen och lade planen för att lösa effektbristen. Samtidigt skapade vi ett ekonomiskt resultat som gör att vi kan fortsätt utveckla verksamheten och levererar hållbara lösningar för våra kunder.

Noll kol, vandrande fiskar och viktiga samarbeten utmärkte 2019.

VD har ordet

Mälarenergi arbetar för att bidra till ett fungerande kretslopp, en effektivare energianvändning och att minska klimatpåverkan.

Ekologisk hållbarhet

Mälarenergi ska vara en säker och trygg arbetsplats samtidigt som vi ska hålla en hög servicenivå och tillgänglighet i våra leveranser.

Social hållbarhet

Mälarenergi ska leverera prisvärda produkter samtidigt som vi ska ha miljöstarka anläggningar.

Ekonomisk hållbarhet

Nyheter om hållbarhet

2 Mend-IX – ett samarbete för hållbar och ansvarsfull avfallshantering

Från och med den 1 oktober ingår Mälarenergi i partnerskapet 2 Mend-IX som initierats av Söderenergi. Tillsammans med Tekniska verken och Umeå Energi arbetar vi nu utefter en standardiserad metod som ska skapa transparens och visa på nyttan med med kraft- och fjärrvärme och att energiåtervinna avfall. 2 Mend-IX ger avfallslämnaren ett kvitto – verifikat […] Läs hela nyheten

 1. Kraftvärmeverket i Västerås kan bli kolsänka

  Mälarenergi har beviljats stöd från Energimyndigheten för att undersöka möjligheterna att avskilja koldioxid från rökgaserna vid Kraftvärmeverket i Västerås. Tekniken kallas CCS – Carbon Capture and Storage. Med Färdplanen för fossilfri uppvärmning har uppvärmningsbranschen, där Mälarenergi ingår, åtagit sig att bidra som kolsänka bortom 2045. Mälarenergi är sedan tidigare med i ett branschgemensamt forskningsprogram som […]
 2. Köp och sälj närproducerad solel på Energitorget

  Allt fler företag vill köpa förnybar solel och visa att de tar ansvar för miljö och hållbarhet, men alla har inte möjlighet att ha en egen solcellsanläggning. Till er har vi skapat Energitorget! Förnybar och närproducerad solel på Energitorget Energitorget är en plats där företag i hela Sverige kan köpa och sälja solel. Företag, bostadsrätter […]
 3. Ny faunapassage vid Gisslarbo kraftverk

  I augusti startade arbetet med att bygga en ny faunapassage och nytt intagsgaller vid Gisslarbo. I steg två byter man också ut turbinerna i kraftverket. En ny faunapassage vid Gisslarbo kraftverk kommer att gynna den biologiska mångfalden. Arbetet sker i samarbete mellan Mälarenergi, Sportfiskarna och Länsstyrelsen. Minimitappning kommer att garantera så det alltid rinner förbi […]
 4. Kablifiering av luftledningar ger stabil tillgång till el

  Kablifiering av luftledningar ger stabil tillgång till el för våra kunder. Sedan stormen Gudrun 2005 har Mälarenergis arbete med kablifiering av luftledningar i hela vårt nätområde accelererat. Stora insatser har gjorts i de västra delarna av nätet där luftburna ledningsnät är vanligt förekommande för högspänningen. Att kablifiera betyder att ersätta luftburna ledningar med nedgrävd kabel. […]
Fler nyheter

Om Mälarenergi

Omvärld och intressenter

Ekologisk hållbarhet

Social hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet