Gå till innehållet

Vattenläget

I många samhällen används grundvatten för att förse hushållen med dricksvatten. I Västerås använder vi oss av Mälaren som vattentäkt. Det innebär att vi tar vatten från Mälaren, renar det och pumpar sedan ut det till de hushåll som i Västerås kommun är ansluta till vattennätet. I Västerås allmänna vattenledningsnät har vi inte samma brist på dricksvatten som de samhällen där man använder sig av grundvatten.

Sommarinformation om dricksvatten

Boende i Västerås kommun som inte är anslutna till Mälarenergis vattenledningsnät och har egna brunnar för vattenförsörjning ansvarar själva för att hålla koll på vattennivån i brunnen samt att se efter sin anläggning.

Lantbruk och djurhållande gårdar
Om du driver lantbruk eller har en djurhållande gård och lider av brist på vatten kan du skicka in en beställning för att få hämta vatten från någon av våra vattentankstationer. Där kan du fylla på med vatten i lämplig tankbil eller liknande vattentransport. Detta är förenat med en avgift som vi kommer att ta ut enligt gällande VA-taxa. Här kan du läsa mer om Mälarenergis vattentankstationer och hur du skickar in beställningen.

Egen brunn
Skulle det uppstå vattenbrist i din egen brunn kan du som boende i Västerås kommun vända dig till Mälarenergi för att få tillgång till vatten för hushållsbehov. Du kan då kostnadsfritt hämta vatten från en tappkran vid Mälarenergis vattentankstation vid Rörverkstaden på Mälarstrandsgatan i Västerås. Tänk på hygienen om du använder vattendunkar för transport av vatten. Skölj insida, kork och eventuell kran före du använder dunken. Här kan du läsa mer om Mälarenergis vattentankstationer. Mälarenergi har ingen möjlighet att köra ut vatten och lånar inte ut nödvattentankar.

Vid frågor kan du kontakta oss

Tänk på att även om vi har god tillgång till dricksvatten i Västerås är det osmart att göra av med vatten i onödan.

Några tips för att spara vatten:

  • Låt inte kranen rinna i onödan.
  • Samla upp och använd regnvatten till bevattning.
  • Tvätta bilen i en riktigt biltvätt.
  • Vänta med att köra disk- och tvättmaskinen tills de är helt fyllda.
  • Diska inte under rinnande vatten.
  • Det går åt mindre vatten om man duschar än om man badar.