Gå till innehållet

Ny prismodell för elnätsavgiften

 

För att jämna ut elanvändningen över dygnet och få en mer rättvis kostnadsfördelning gör vi om prismodellen för elnätsavgiften. Syftet med den nya prismodellen är att uppmuntra till att sprida ut belastningen på elnätet och skapa en mer rättvis kostnadsfördelning.

Varför ny prismodell för elnätsavgiften?

Inflyttningen till Västerås är stor, Mälarenergis region växer samtidigt som samhället elektrifieras. Det här gör att det blir trångt i elnäten när många använder el samtidigt. Att förstärka och bygga ut elnätet är något vi arbetar med ständigt, men det är ett omfattande arbete som tar lång tid att genomföra. För att behålla en säker leverans av el behöver vi därför redan nu hjälpas åt att minska belastningen på elnätet.

Energimarknadsinspektionen har beslutat att alla elnätsföretag i Sverige ska ha infört en ny prismodell baserad på effekttavgift senast 1 januari 2027.

För vem gäller den nya prismodellen för elnätsavgiften?

Alla Mälarenergi Elnäts kunder med huvudsäkring på 16–63 ampere (utom lägenheter) kommer succesivt gå över till den nya prismodellen för elnätsavgift. 

I området Barkarö, Enhagen-Ekbacken, Gångholmen och Tidö-Lindö med omnejd gäller den nya prismodellen för elnäsavgift sedan 1 maj 2022. Se karta över aktuella områden. Du som ingår i det här första skedet ska ha fått ett informationsbrev, antingen via mejl eller postalt.

Observera att det här enbart påverkar elnätsavgiften. Den del på din faktura som gäller elhandelspriset (till exempel Förvaltad elfond, rörligt eller fast pris) påverkas inte.

Vad innebär den nya prismodellen för elnätsavgiften?

Det är ett sätt att betala baserat på din faktiska användning av elnätet. Du får en mer rättvis elnätsavgift och större möjlighet att själv kunna påverka din elnätskostnad. Samtidigt sänker vi den fasta kostnaden.

Dessa priser gäller för dig som bor eller har företag i Barkarö, Enhagen-Ekbacken, Gångholmen och Tidö-Lindö med närliggande områden och gäller från och med 1 maj 2022. 

Priser för privatkunder 2024

Priser inklusive moms (25%) gäller från och med 2024-07-01

Elnätsavgiften består av tre delar:

1. Fast månadsavgift som baseras på huvudsäkringens storlek.

Säkringsabonnemang 16 A 20 A 25 A 35 A 50 A 63 A
Fast avgift (kr/mån) 179,34 198,04 223,09 254,34 291,84 341,84

2. Överföringsavgift/kWh som baseras på den totala mängden el du använder under en månad. Avgiften är uppdelad i låg- och högpristid.

3. Effektavgift/kW som baseras på ett snittvärde av de tre högsta timvärdena under låg- respektive högpristid per månad.

Avgifter vid låg- och högpristid

Den nya prismodellen vill uppmuntra till att hålla nere belastningen på elnätet under de tidpunkter då många använder el samtidigt. Därför är den nya prismodellen indelad i låg- och högpristider. 

  Period Överföringsavgift Effektavgift
Lågpris

april-oktober
vardagar dygnet runt
(kl. 00-24) + lör-sön och helgdagar

november–mars
vardagar kl. 20–07
+ lör-sön och helgdagar

24,25 öre/kWh 37,50 kr/kW
Högpris

november–mars
vardagar kl. 07–20

48,50 öre/kWh 75,00 kr/kW

Priser för företagskunder 2024

Priser exklusive moms (25%) gäller från och med 2024-07-01

Den nya prismodellen består av tre delar:

1. Fast månadsavgift som baseras på huvudsäkringens storlek.

Säkringsabonnemang 16 A 20 A 25 A 35 A 50 A 63 A
Fast avgift (kr/mån) 143,47 158,47 178,47 203,47 233,47 273,47

2. Överföringsavgift/kWh som baseras på den totala mängden el du använder under en månad. Avgiften är uppdelad i låg- och högpristid.

3. Effektavgift/kW som baseras på ett snittvärde av de tre högsta timvärdena under låg- respektive högpristid per månad.

Avgifter vid låg- och högpristid

Den nya prismodellen för elnätsavgiften vill uppmuntra till att hålla nere belastningen på elnätet under de tidpunkter då många använder el samtidigt. Därför är den nya prismodellen indelad i låg- och högpristider. 

  Period Överföringsavgift Effektavgift
Lågpris

april-oktober
vardagar dygnet runt
(kl. 00-24) + lör-sön och helgdagar

november–mars
vardagar kl. 20–07
+ lör-sön och helgdagar

19,40 öre/kWh 30,00 kr/kW
Högpris november–mars
vardagar kl. 07–20
38,00 öre/kWh 60,00 kr/kW

 

Vad innebär det här för dig?

Observera att den här förändringen inte påverkar ditt elhandelsavtal, utan endast gäller kostnaden för elnätet. Hur just dina vanor, din maskinpark och uppvärmning ser ut är avgörande. Det är ett sätt att betala baserat på din faktiska användning av elnätet. Din elnätsavgift påverkas alltså av hur mycket du belastar elnätet och när på dygnet du gör det. Vårt främsta råd är att sprida ut din användning av el.

Om det är möjligt ska du till exempel undvika att köra tvätt- och diskmaskiner, laga mat och ladda eventuell elbil samtidigt. Gör en sak i taget.

För de allra flesta blir det billigare under sommarhalvåret och dyrare under vintern. Det lönar sig med andra ord att redan tidigt förbereda dig för vintermånaderna och fundera på vad du kan göra för att undvika höga effekttoppar.

Fakturan förklarad

Har du fått den första fakturan med nya prismodellen? Här förklarar vi  begreppen på fakturan:

fakturaforklaring-elnat.jpg

Höglast är ett annat ord för högpristid. November–mars: vardagar kl. 07–20.

Låglast är ett annat ord för lågpristid. April–oktober: vardagar dygnet runt (kl 00-24) lör–sön och helgdagar och november–mars: vardagar kl 20–07 + lör–sön och helgdagar.

1. Beräknad årsförbrukning
En uppskattning av hur mycket el du förbrukar på ett år, baserad på din faktiska förbrukning under hög- och lågpristid de senaste 12 månaderna.*

2. Fast avgift
Samma varje månad.

3. Din överföringsavgift
Baserad på det totala antalet kWh som du förbrukat under månaden, under hög- och lågpristid.

4. Din effektavgift
Baserad på medelvärden av de tre högsta effekttopparna, under hög- och lågpristid.

5. Energiskatten
Bestäms av staten och baseras på det totala antalet kWh som du förbrukat. Visas separat på fakturan för hög- och lågpristid.

6. Din sammanlagda elnätsavgift
Summan av din fasta avgift, överföringsavgift, effektavgift och energiskatt.

*Om vi inte har 12 månaders historik med den nya prismodellen beräknas årsförbrukningen enligt en schablon.

Är det här ett sätt för Mälarenergi Elnät att tjäna mer pengar?

Den nya prismodellen för elnätsavgiften ökar inte Mälarenergi Elnäts totala intäkter, utan den är intäktsneutral för Mälarenergi Elnät. Anledningen är att vi behöver ställa om samhället till mindre fossilberoende, och då måste vi alla hjälpas åt för att elnätet ska klara av den ökade elektrifieringen. Att jämna ut elanvändningen är ett sätt. Dessutom investerar Mälarenergi också stora summor de närmaste åren för att förstärka och bygga ut elnätet.

Checklista - enkla åtgärder för att minska effekten

 • Sprid ut ditt elanvändande. Om det är möjligt bör du göra effektkrävande aktiviteter som att ladda elbilen eller starta tvättmaskinen under lågpristid när det blir billigare för dig. Att t.ex. släcka lampor har liten påverkan och spelar ingen roll för effekten.
 • Se över din uppvärmning, direktverkande el drar mycket energi, särskilt på vinterhalvåret. Har du bergvärme, kan du dra ner temperaturen någon grad för att elpatronen inte ska kopplas in?
 • Håll koll på din förbrukning på Mitt Mälarenergi. Den statistiken ger dig en uppfattning om när du brukar använda mest.

 

Frågor och svar om prismodellen

Se även Vanliga frågor och svar om elnätspriser

 • Varför inför Mälarenergi Elnät en ny prismodell?

  Mälarenergi har ett uppdrag att bidra till en välfungerande elförsörjning i samhället. Med elektrifieringen av transporter och industri möjliggör vi ett fossilfritt samhälle, men när elanvändningen ökar blir det trängre och trängre i elnätet. Här förklarar vi lite mer vad det innebär.

  1. Den nya prismodellen för elnätsavgift ett sätt att uppmuntra till att hålla nere belastningen på elnätet under de tidpunkter många av våra kunder använder el samtidigt. Modellen är indelad i låg- och högpristid och baserar sig även på hur mycket effekt du använder samtidigt. På så sätt nyttjas elnätet mer effektivt och du som kund kan påverka din elnätskostnad i högre grad.

  2. Eftersom el inte kan lagras i stor omfattning måste det alltid finnas en balans mellan hur mycket el som tillförs i elnätet och hur mycket el som förbrukas av alla kunder. Det kallas för effektbalans. Om balansen inte kan upprätthållas kan eleffektbrist uppstå. Det skulle kunna leda till allvarliga konsekvenser i samhället.

  3. Energimarknadsinspektionen (Ei) har beslutat att alla elnätsföretag ska ha infört nättariffer som inkluderar en effektavgift senast 1 januari 2027.

  Vi kommer sucessivt  förändra elnätsavgiften för elnätskunder (som inte bor i lägenhet) med huvudsäkring på 16-63A. Den nya prismodellen ska bidra till ett effektivare och jämnare nyttjande av elnätet. Alla kan bidra genom att sprida ut sin elanvändning. 

  Den här förändringen gäller endast kostnaden för elnätet och påverkar inte elhandelsavtalet. 

 • Varför valdes just detta område ut till Etapp 1?

  Området; Barkarö, Enhagen-Ekbacken, Gångholmen, Tidö-Lindö och Örtagården med omnejd valdes för Etapp 1 av flera skäl:

  För det första är elnätet i området ganska gammalt - delar av elnätet byggdes på 1970-talet och området har genomgått en betydande utveckling över tid. I takt med elektrifieringen av samhället har området utvecklats och består numera av många olika uppvärmningsformer, men även elbilar och solcellsanläggningar. Dessa förändringar i energianvändningen ställer högre krav på elnätet, både när det gäller kapacitet och stabilitet. 

  Eftersom varje hushåll använder elen på olika sätt är det viktigt att studera hur mycket el som används i olika delar av området. Vissa kanske använder mer el för uppvärmning medan andra fokuserar mer på att driva elbilar eller använda solceller för att producera sin egen el. Studien av beteendet är avgörande för att kunna utforma en prisstruktur som är kostnadsriktig för alla kunder.

  Området har även en rimlig storlek för att organisatoriskt kunna hanteras i en första etapp av lanseringen av en ny prismodell.

 • Hur stor blir min nya elnätsavgift?

  För de allra flesta kommer den nya prismodellen innebära att det blir större skillnad i elnätsavgift mellan den varma och kalla perioden på året. Många kommer att få en sänkt elnätsavgift under månaderna april till oktober, men istället få betala mer under november till mars.

  Du kan logga in på Mitt Mälarenergi för att se dina timvärden. 

   

 • Hur gör jag för att minska min effektavgift?

  Du får höga timvärden när du exempelvis använder tvättmaskin, diskmaskin, ugn, tv, dator och laddar elbil samtidigt. Sprid istället ut din elförbrukning.

  Planera hur du använder elen under högpristid, under den kalla perioden på året. Kan du flytta din elanvändning till kvällar, nätter och helger när det är mindre trångt i elnätet?

  Har du en elbil? Ladda om möjligt bilen under lågpristid. Fundera på om du behöver ladda bilen fullt på en timme, eller om du sänka effekten och låta laddningen ta längre tid.

 • Hur gör jag för att minska min överföringsavgift?

  Överföringsavgiften beror på hur mycket el du förbrukar under månaden.

  Det viktigaste du kan göra att är flytta din elförbrukning från tider när det är trångt i elnätet, alltså helgfria vardagar kl. 07-20 under november till mars, och att minska din totala elförbrukning.

 • Vilka tider är det billigare att använda elen?

  Tabellen visar vilka tider som räknas som låg- respektive högpristid för privatpersoner. Priser är inklusive moms.

    Period Överföringsavgift Effektavgift
  Lågpris

  april-oktober
  vardagar dygnet runt (kl 00-24) + lör-sön och helgdagar

  november–mars
  vardagar kl 20–07
  + lör-sön och helgdagar

  21,25 öre/kWh 28,00 kr/kW
  Högpris

  november – mars
  vardagar kl. 07 – 20

  42,50 öre/kWh 56,00 kr/kW

  Priser inklusive moms (25 %)

 • Vad kostar den fasta avgiften för elnätet?

  Den fasta kostnaden baseras på din huvudsäkring. De allra flesta småhus har en 16 Ampere huvudsäkring.

 • Hur beräknas den nya överföringsavgiften?

  April – oktober

  Hela perioden är lågpristid. Samma pris per kWh gäller oavsett när (klockslag på dygnet) elen förbrukas. Överföringsavgiften fungerar alltså under den här perioden på samma sätt som tidigare, men priset är lägre.

  November – mars

  På helgfria vardagar kl.07:00-20:00 under den här perioden är det högpristid eftersom det är trångt i elnätet. Priset för de kWh som förbrukas under dessa timmar på dygnet är därför högre.

  Det är därför klokt att försöka flytta din elförbrukning till andra tider på dygnet när det är lågpristid.

 • Hur beräknas den nya effektavgiften?

  April – oktober

  Hela perioden är lågpristid, och vi väljer ut de tre högsta timvärdena under varje månad. Genomsnittet av dessa tre timvärden används för att beräkna effektavgiften.

  Vi väljer dock bara ett timvärde per dygn, se exemplet nedan.

  Graf som visar exempel på förbrukningstoppar

  Dag A-C är de dagar under en månad som de högsta timvärdena inföll. Genomsnittet av de markerade timvärdena är det som ligger till grund för effektavgiften. Flera timvärden dag A är högre än det högsta timvärdet dag B, men eftersom vi bara väljer ett timvärde per dygn så räknas de inte.

  November – mars

  Under den här perioden kommer vi beräkna två effektavgifter, en för lågpristid och en för högpristid. Vi beräknar dem genom att använda:

  • genomsnittet av de tre högsta timvärdena under lågpristid  (för att beräkna effektavgiften för lågpristid).
  • genomsnittet för de tre högsta timvärdena under högpristid (för att beräkna effektavgiften för högpristid).

  Vi väljer dock bara ett timvärde, under lågpristid respektive högpristid, per dygn. Se exemplet nedan.

  Graf som visar högsta effekttopparna

   

  Dag A-E är de dagar under en månad som de högsta timvärdena inföll. Under de här månaderna är det högpristid helgfria vardagar kl 7-20.
  Genomsnittet av timvärdena som är markerade med ljusgröna ringar ligger till grund för effektavgiften under lågpristiden. Genomsnittet av timvärdena som är markerade med mörkgröna ringar ligger till grund för effektavgiften under högpristiden.
  Ett timvärde som ligger till grund för effektavgiften under lågpristid kan hämtas från samma dag som ett timvärde som ligger till grund för effektavgiften under högpristid, som är fallet dag A i exemplet.

 • Vad är effekt och effekttopp?

  Effekt är mängden el du använder vid ett visst tillfälle. Ju fler elektriska apparater du använder samtidigt desto högre blir din effekttopp. Om du till exempel använder stora elmotorer, tork- och kylanläggningar eller tvättmaskin, diskmaskin, laddar elbilen, värmer upp bastun, spabad eller pool samtidigt blir ditt effektuttag och effekttopp högt under just den tiden.

  Om du däremot använder anläggningarna/elprodukterna efter varandra, istället för samtidigt, blir ditt effektuttag istället lägre under en längre tid, även om den totala energiförbrukningen blir densamma i båda fallen.

   

 • Varför använder ni inte bara det högsta timvärdet för att beräkna effektavgiften?

  Om vi bara skulle använda det högsta timvärdet varje månad så skulle just det timvärdet ge en väldigt stor påverkan på effektavgiften. Ett enskilt högt timvärde bland i övrigt låga timvärden skulle göra effektavgiften oproportionerligt hög. Resultatet blir mer rättvisande genom att vi istället använder ett genomsnitt av de tre högsta timvärdena.

  Vi vill också att man ska ha chans att påverka sin effektavgift under resten av månaden även om ett högt timvärde infaller under de första dagarna. Genom att hålla sina timvärden låga under resten av månaden kan man fortfarande påverka sin effektavgift.

  Anledningen till att vi inte använder höga timvärden från samma dygn för att beräkna effektavgiften, är att man som kund inte ska drabbas för hårt av att man haft en hög förbrukning många timmar under enskilda dagar.

 • Vad händer med effektavgiften om det saknas toppar eller timvärden?

  Oavsett hur din förbrukning ser ut så använder vi de högsta timvärdena. Det vill säga, även om du inte har några direkta ”toppar” så används de högsta timvärdena.

  Om det bara finns ett eller två högsta timvärden under månaden så kommer medelvärdet baseras på dessa.

 • Ni pratar om en effektavgift som baseras på kW men timvärdena mäts i kWh, blandar ni inte ihop begreppen?

  Det stämmer att timvärdena mäts i kilowattimmar (med enheten kWh) vilket är ett mått på energi och inte effekt. Effekt mäts ju istället i kilowatt (med enheten kW).

  Men eftersom ett timvärde mäts under just en timme, så kan man även tolka timvärdet som den genomsnittliga effekten under den timmen, eller tim-medeleffekten.

  Med andra ord: om man använder 2 kWh energi under en timme, så innebär det att tim-medeleffekten har varit 2 kW den timmen.

  Eftersom vi använder tim-medeleffekter för att beräkna effektavgiften, så innebär det att den faktiska effekten i varje givet ögonblick kan ha varit både högre och lägre under delar av timmen. Använder du exempelvis en vattenkokare med hög effekt under bara några minuter, så kommer dess totala bidrag till effektavgiften att bli litet.

 • Hur vet jag vilken huvudsäkring jag betalar för?

  Under specifikationen på din elnätsfaktura framgår vilken säkring du betalar för.

 • Kommer Mälarenergi att tjäna mer pengar med den nya Prismodellen?

  Nej. Den nya prismodellen ökar inte Mälarenergi Elnäts totala intäkter. Med den nya prismodellen vill vi bidra till att elnätet används mer effektivt.

  Det finns ett tak för nätbolagens tillåtna intäkter (intäktsram) eftersom elnätsbolagen är ett reglerat monopol. Det betyder att om nätbolaget tar in för höga intäkter måste priserna sänkas. Den nya prismodellen som tagits fram är intäktsneutral för Mälarenergi Elnät. Om kundernas elanvändning hålls oförändrad blir nätbolagets totala intäkt också oförändrad.

 • Var kan jag få mer hjälp för att minska kostnaden?

  Kontakta Västerås stads energirådgivare Per Eriksson på telefon: 021-39 25 75.

 • Har informationen om avtalsförändringen kommunicerats i tid och enligt gällande regler?

  Informationen om avtalsförändringen gick ut via brev till berörda kunder redan i februari. Vi har därefter även skickat ut ett vykort där vi påmint om att den nya prismodellen börjar gälla.

  Brev gick ut till berörda kunder under vecka 8. Brevet följdes av ett vykort som gick ut vecka 17.

 • Uppfyller fakturan gällande krav och regler?

  Ja, Fakturan innehåller tydlig information om volymer och priser som ingår i beräkningen av avgiften.

  Ellag (1997:857) Fakturering
  40 §   Ett nätföretags faktura till en elanvändare ska vara tydlig.
  Nätföretaget ska ge den elanvändare som begär det en förklaring till hur det belopp som anges i fakturan har beräknats. Lag (2022:596). (finns på https://www.malarenergi.se/nyprismodell)

  41 §   Ett nätföretag får inte ta ut någon avgift för fakturor och faktureringsinformation till elanvändare. Nätföretaget ska erbjuda elanvändaren fakturor i elektronisk form. Lag (2022:596). (Finns på Mitt Mälarenergi)

  Vi har fått önskemål om att presentera ytterligare detaljer exempelvis kring tider och datum för beräkningen av effektavgiften (tre toppar). Vi ser över hur det kan bli tydligare och få plats på fakturen. Vi arbetar även med att ge våra kunder mer information via Mitt Mälarenergi

  Se förklaring av fakturan ovan på sidan.

 • Vill Mälarenergi straffa kunder med Elbilar?

  Nej. Även elbilar kan laddas effektsmart och bidra till att jämna ut nyttjandet av elnätet. På så vis kan kunden hålla nere laddningskostnaden hemma.

  Det bästa, både för elnätet och den personliga ekonomin, är att ladda elbilen under en längre tidsperiod, med lägre effekt. Att helt enkelt begränsa din laddeffekt i största möjliga mån.

  Beroende på vilken laddteknik din laddbox har finns det olika möjligheter. Så som att sätta gränsvärden för laddeffekten i boxen eller i bilen och nyttja den dynamiska lastbalanseringen i din laddbox.

  För att minska din effekttopp i bostaden, det vill säga under tiden du använder mest el, är det bra att planera elbilsladdningen. Förslagsvis laddar du bilen när du och din familj inte använder så många andra elprodukter. För många är en sådan tidpunkt på natten, men det kan variera beroende vilken uppvärmningsform du har eller vilka andra eldrivna produkter du använder.

 • Vad är skillnaden mellan den gamla och i den nya prismodellen?

  Elnätsavgiften bestod tidigare av en fast månadsavgift + en överföringsavgift per kWh.

  I den nya prismodellen finns även en effektavgift per kW, som baseras på de högsta timvärdena. Det blir alltså en ökad kostnad att använda mycket el samtidigt, än att sprida ut användningen.

  Den nya prismodellen för elnätsavgift vill uppmuntra till att hålla nere belastningen på elnätet under de tidpunkter många kunder använder el samtidigt. Därför är den nya prismodellen även indelad i låg- och högpristider.

  Viktigt att veta är att den fasta månadsavgiften sänktes i samband med införandet av den nya prismodellen samt att överföringsavgiften är lägre under majoriteten av årets timmar. Den nya prismodellen ökar inte Mälarenergi Elnäts totala intäkter.

 • Har Mälarenergi Elnät analyserat och utvärderat införandet av den nya prismodellen?

  En analys av den nya prismodellen har gjort med stöd av en oberoende extern part och resultatet ligger till grund för fortsatt arbete. Dock sammanföll lanseringen av den nya prismodellen (Etapp 1) med historiskt höga elpriser. På grund av de höga elhandelspriserna och det stora mediala utrymme detta fick, förändrade stora delar av samhället sitt elkomsumtionsbeteenede. Resultatet blev att elförbrukningen sjönk, men analysarbetet för den nya prismodellen blev något mer komplicerat.

  Det är dock tydligt att införandet av den nya prismodellen medfört att våra kunders elnätsavgift varierar i högre utsträckning. En större andel av kunderna i de lägre säkringsintervallerna har fått en sänkning av sin elnätsavgift än kunder med högre säkringsstorlek.

  Utvärderingen visar även att det överensstämmer väl med att högre säkringsintervall nyttjar mer effekt. Det i sig är en bekräftan på att prismodellen fungerar. Elnätsavgiften är mer personligt kopplad till hur den enskilda kunden nyttjar elnätet.

  Det går även att se hur effekten på lågpristid generellt sett är högre än på högpristid. Det går däremot inte att uttyda några större skillnader mellan området där nya prismodellen infördes och det referensområde ”Etapp 1” jämförts mot. Till detta finns det flera olika möjliga anledningar.

  • En är att elnätets prissignal inte alls var lika stark jämfört mot elhandelns spotpris, en annan att prissignalerna inte är tillräckligt starka för att gemene man ska vilja ändra sitt beteende.
  • Generellt sett så syns det däremot att elkonsumtionen förändrats under denna tidsperiod, men det går inte att hänvisa den förändringen till den nya prismodellen, snarare att elhandelspriset skapade nya elkonsumtionsmönster. Däremot vet vi via kundintervjuer att många hushåll gjort förändringar utifrån hur den nya prismodellen är utformad men dessa beteendeförändringar syns inte på sammanräknad nivå.

  Ytterligare lärdomar införandet av den nya prismodellen gett oss som elnätsföretag är att el generellt sätt är komplicerat att förstå. Kunderna vill ha mer information om ”varför” vi inför en ny prismodell och ”vad” den specifika kunden kan göra för att bäst möta omställningen.

  Positivt är att införandet lett till ett ökat intresse för elnät i allmänhet och vårt elnät i synnerhet, vilket lett till att kunder har förändrat sitt konsumtionsmönster gällande el. Utifrån det ökade intresset från våra kunder har vi även startat fler nya initiativ för att bättre kunna möta våra kunders önskemål, bland annat via enklare och mer intuitiva visualiseringsverktyg.

 • Oberoende rådgivning och hjälp

  Har du frågor om hur du kan påverka din energiförbrukning och sänka dina elkostnader? Kontakta Västerås stads energirådgivare Per Eriksson på telefon: 021-39 25 75.

  För frågor som rör den nya prismodellen, kontakta oss på Mälarenergis kundcenter!

  Publicerad av: Mälarenergi Elnät AB