Gå till innehållet
Vy över Västerås med en energimätare som visar hög användning

Effekttariffer i elnätet

Ingen har väl undgått att vi använder allt mer el. Det här gör att det kan bli trångt i elnäten, speciellt när vi är många som använder elen samtidigt. Därför gör vi om elnätsavgiften, så att den belönar dig som kan sprida ut användningen. Bra för dig - och bra för klimatet!

Ny prismodell för elnät från och med 1 april 2022

Från den 1 april 2022 gör vi om prismodellen för elnätet, och inför effektariff. Först ut är 2000 hushåll i Barkarö, Enhagen-Ekbacken, Gångholmen, Tidö-Lindö, Strömmingsskär. Du som ingår i det här första skedet ska ha fått ett brev hem i brevlådan. 

Observera att det här bara påverkar elnätskostnaden. Din totala elkostnad består av två delar, elnätsavgiften och elhandelspriset. Elhandelspriset och ditt elavtal påverkas inte. 

Vad är en effekttariff?

Det är ett sätt att betala baserat på din faktiska användning av elnätet. Du får en mer rättvis elnätsavgift och större möjlighet att själv kunna påverka din elnätskostnad. Samtidigt sänker vi den fasta kostnaden.

Elnätsavgiften består av tre delar:

 • en fast månadsavgift som baseras på huvudsäkringens storlek.
 • en överföringsavgift per kilowattimme (kWh) som varierar beroende på tid på dygnet, beräknad på den totala förbrukningen under månaden.
 • en effektavgift per kilowatt (kW), baserad på ett snittvärde av de tre högst uppmätta timvärdena under hög- respektive lågpristid per månad.

Pris per kW för effekt

  Vardagar 07-20 (högpristid) Övrig tid (lågpristid)
Sommar (april - oktober) P2 P2
Vinter (november - mars) P1 P2

 

Vad innebär det här för mig?

För de allra flesta blir det billigare under sommarhalvåret och dyrare under vintern. Det lönar sig med andra ord att redan tidigt förberda sig för vintermånaderna och fundera på vad man kan göra för att minska effekten då.

Exakt vad det kommer att kosta beror på när du använder el och hur mycket du använder som mest på en och samma gång. Hur just dina vanor, din maskinpark och uppvärmning ser ut är alltså avgörande. 

Några exempel

Pappa och två barn vid köksbordet

Familjen med elbil och många prylar

Familjen bor i ett hus som värms med fjärrvärme. I garaget står familjens elbil och laddar. Ibland njuter man av spabadet och så klart är det skönt med handdukstorken och golvvärmen som står på i badrummet. Ofta använder man flera prylar samtidigt vilket ger en högre effektkostnad.

Par i köket smakar på bullar

Paret med eluppvärmt hus

Paret bor i en lite äldre enplansvilla som värms med direktverkande el. Förutom kaffebryggaren och infravärmen på altanen använder de inte så mycket el, och oftast inte till många saker samtidigt. 

Familjen med värmepump

Villan värms med en värmepump. De behöver använda en del prylar i vardagen, tvättmaskinen, diskmaskinen och tv:n i vardagsrummet. Men genom att man inte har flera saker igång samtidigt blir effekten ändå låg.

Checklista - enkla åtgärder för att minska effekten

 • Sprid ut ditt elanvändande. Om det är möjligt bör du göra effektkrävande aktiviteter som att ladda elbilen eller starta tvättmaskinen mellan klockan 20.00 och 07.00 när det blir billigare för dig. Att t.ex. släcka lampor och stänga av vattenkokaren har liten påverkan och spelar ingen roll för effekten.
 • Se över din uppvärmning, direktverkande el drar mycket energi, särskilt på vinterhalvåret. Har du bergvärme, kan du dra ner temperaturen någon grad för att elpatronen inte ska lösa ut?
 • Håll koll på din förbrukning med Mälarenergis app eller på Mitt Mälarenergi. Den statistiken ger dig en uppfattning om när du brukar använda mest.

 

Hur räknar vi?

Fast avgift + Överföringsavgift + Effekttaxa = Elnätsavgiften.

Effektavgiften beräknas på ett snittvärde av de tre högst uppmätta timvärdena under hög- respektive lågpristid per månad. 

Använder du flera saker samtidigt – till exempel laddar elbilen, värmer upp ditt spabad och tvättar, så ökar din effekt, och din effektavgift blir högre. Sprider du istället ut elanvändningen minskar effekten, och din effektavgift blir lägre.

Om du tidigt i månaden når en effekttopp kan du som kund ändå påverka din nätkostnad genom att  sprida ut effektutnyttjandet under resterande dygn under kalendermånaden.

 

Vill du få oberoende rådgivning och hjälp?

Kontakta Västerås stads energirådgivare på energiradgivning@vasterasstad.se eller ring via Västerås stads växel. 

Varför gör ni det här?

I grunden handlar det om att vi alla behöver hjälpas åt för att elen ska räcka till. Mälarenergi är inte ensamma om att införa en effekttariff, utan det har flera andra elnätsbolag redan gjort. Det finns krav från staten att alla ska införa effekttariffer.  

Frågor och svar om effekttariffen

 • Vad är elnätsavgiften?

  Din totala elkostnad består av två delar:

  1. Elhandelskostnaden som du betalar till ditt elhandelsbolag, för den el du använder.
  2. Elnätsavgiften som du betalar till exempel till Mälarenergi Elnät för drift och underhåll av elledningarna och transport av elen till ditt hus eller lägenhet.

  Elnätsavgiften består av en fast del, abonnemangsavgiften, och två rörliga delar, överföringsavgiften samt effektavgiften. 

   

 • Vad är effekt?

  Effekt är mängden el du använder vid ett visst tillfälle. Om du t.ex. använder stora elmotorer samt vattenkokare, spis, torktumlar, tork- och kylanläggningar samtidigt, så blir ditt effektuttag högt under just den tiden. Om du istället använder anläggningarna efter varandra, så blir ditt effektuttag istället lågt under en längre tid, även om den totala energiförbrukningen blir densamma i båda fallen.

 • Vilka tider är det billigare att använda elen?

  Tabellen visar vilka tider som räknas som högpristid (då effektkostnaden är högre) och vilka tider som räknas som lågpristid (då effektkostnaden är lägre). 

    Sommarperiod
  1 april - 31 oktober
  Vinterperiod
  1 november - 31 mars
  Högpristid  - Vardagar 07-20
  Lågpristid Dygnet runt Övrig tid
       

   

   

 • Hur är effekttariffen konstruerad?

  Elnätsavgiften bestäms för kommande år. Den nya elnätsavgiften byggs upp av tre mätbara komponenter: Fast avgift, Energiavgift och Effektavgift. Syftet med energi- och effektavgiften är att tillsammans avspegla de rörliga delarna av Mälarenergis kostnader för drift och underhåll av elledningarna medan den fasta avgiften ska återspegla fasta investeringar och kostnader för transport av elen i stamnätet, regionnätet och lokalnätet till ditt hus.

  Den fasta avgiften (som är lägre än dagens fasta avgift) baseras på huvudsäkringens storlek med olika avgifter för 16A, 20A, 25A, 35A, 50A och 63A.

  Energiavgiften som mäts i förbrukade kilowattimmar (kWh) per kalendermånad. Avgiften är tidsdifferentierad mellan sommar- och vinterperioden samt hög- och låglasttid. Höglasttiden infaller på vardagar 07-20.

  Effektavgiften mäts i kilowatt och baseras på timdelseffekten det viss säga det genomsnittliga effektuttaget av de tre högsta värden som uppmätts under månaden Även effektavgiften är tidsdifferentierad mellan sommar- och vinterperioden samt hög- och låglasttid.

  Tidsdifferentiering

    Sommarperiod
  1 april - 31 oktober
  Vinterperiod
  1 november - 31 mars
  Höglasttid vardagar 07-20 vardagar 07-20
  Låglasttid övrig tid övrig tid
       

   

   

 • Vad kostar den fasta avgiften för elnätet?

  Den fasta kostnaden baseras på din huvudsäkring. De allra flesta småhus har en 16 Ampere huvudsäkring.

 • Vad är timmedeleffekt?

  Timmedeleffekt baseras på medelvärdet dina tre högsta uppmätta timvärde per månad d.v.s. de timmar per månad då du använde mest el sammantaget.

  Om du sprider ut användningen över mer än en timme så minskas toppeffekten och därmed dina uppmätta värden. Det innebär alltså att du själv kan hålla nere kostnaden genom att sprida ut din elanvändning. Det högsta uppmätta timvärdet som blir din effektavgift har lägre á pris under tider när belastningen på nätet är lägre.

 • Varför får inte alla effekttariff från början?

  Mälarenergi har valt en stegvis utrullning av den nya elnätsavgiften för att säkerställa en smidig övergång. 

  Att vi valt att börja med Barkarö, Enhagen-Ekbacken, Gångholmen, Tidö-Lindö och Strömmingsskär beror på att det ger ett representativt urval av fastigheter i ett område med en hög elanvändning i förhållande till infrastrukturen i området.

 • Var kan jag få mer hjälp för att minska kostnaden?

  Om du vill ha tips och råd kring hur du kan sänka din elförbrukning kan  kontakta Västerås stads energirådgivare på telefon: xxx.