Gå till innehållet

Ny prismodell för elnät

 

När många använder el samtidigt blir det trångt i elnäten. För att jämna ut elanvändningen över dygnet och få en mer rättvis kostnadsfördelning gör vi om prismodellen för elnät.

Alla kunder med huvudsäkring på 16-63 ampere (utom lägenheter) i Mälarenergi Elnäts nätområde kommer att få den nya prismodellen. I Barkarö, Enhagen-Ekbacken, Gångholmen och Tidö-Lindö med närliggande områden gäller den från och med den 1 maj 2022. Se karta över aktuella områden. Du som ingår i det här första skedet ska ha fått ett brev hem i brevlådan. 

Observera att det här bara påverkar elnätskostnaden. Din totala elkostnad består av tre delar: elnätsavgiften, energiskatten och elhandelspriset. Den del som är elhandelspriset, till exempel Förvaltad elfond eller Fast pris, påverkas inte.

Vad innebär prismodellen?

Det är ett sätt att betala baserat på din faktiska användning av elnätet. Du får en mer rättvis elnätsavgift och större möjlighet att själv kunna påverka din elnätskostnad. Samtidigt sänker vi den fasta kostnaden.

Dessa priser gäller för dig som bor eller har företag i Barkarö, Enhagen-Ekbacken, Gångholmen och Tidö-Lindö med närliggande områden och gäller från och med den 1 maj 2022. 

Priser för privatkunder

Priser inklusive moms (25%)

Elnätsavgiften består av tre delar:

 • en fast månadsavgift som baseras på huvudsäkringens storlek.
  Säkringsabonnemang 16 A 20 A 25 A 35 A 50 A 63 A
  Fast avgift (kr/mån) 136,25 146,25 162,50 190 235 280
 • en överföringsavgift/kWh som baseras på den totala mängden el du använder under en månad. Avgiften är uppdelad i hög- och lågpristid.
 • en effektavgift/kW som baseras på ett snittvärde av de tre högsta timvärdena under hög- respektive lågpristid per månad.

Avgifter vid högpris- och lågpristid

  Period Överföringsavgift Effektavgift
Högpris november – mars
vardagar
Kl. 07.00 – 20.00
42,50 öre/kWh 56 kr/kW
Lågpris All övrig tid 21,25 öre/kWh 28 kr/kW

Priser för företagskunder

Priser exklusive moms (25%)

Den nya prismodellen består av tre delar:

 • en fast månadsavgift som baseras på huvudsäkringens storlek.
  Säkringsabonnemang 16 A 20 A 25 A 35 A 50 A 63 A
  Fast avgift (kr/mån) 109 117 130 152 188 224
 • en överföringsavgift/kWh som baseras på den totala mängden el du använder under en månad. Avgiften är uppdelad i hög- och lågpristid.
 • en effektavgift/kW som baseras på ett snittvärde av de tre högsta timvärdena under hög- respektive lågpristid per månad.

Avgifter vid högpris- och lågpristid

  Period Överföringsavgift Effektavgift
Högpris november – mars
vardagar
Kl. 07.00 – 20.00
34 öre/kWh 44,80 kr/kW
Lågpris All övrig tid* 17 öre/kWh 22,40 kr/kW

*Alla kvällar och helger samt dygnet runt under april - oktober

Vad innebär det här för mig?

För de allra flesta blir det billigare under sommarhalvåret och dyrare under vintern. Det lönar sig med andra ord att redan tidigt förbereda sig för vintermånaderna och fundera på vad man kan göra för att undvika höga timvärden.

Exakt vad det kommer att kosta beror på när du använder el och hur mycket du använder som mest på en och samma gång. Hur just dina vanor, din maskinpark och uppvärmning ser ut är alltså avgörande. 

Fakturan förklarad

Har du fått den första fakturan med nya prismodellen? Det här innebär begreppen på fakturan:

fakturaforklaring-elnat.jpg

1. Höglast är ett annat ord för högpristid, dvs. vardagar mellan kl. 7-20 under vinterhalvåret.

2. Låglast är ett annat ord för lågpristid, dvs. övrig tid. 

3. Medelvärdet av de tre högsta effekttopparna under mätperioden.

4. Beräknad årsförbrukning, en uppskattning av hur mycket du kommer förbruka under året, delat på två (fördelas lika på höglasttid/låglasttid).

5. Uträkning av din elnätskostnad. Antal gånger pris plus energiskatt (specificerat för högpristid och lågpristid) och fast avgift.

Är det här ett sätt för Mälarenergi Elnät att tjäna mer pengar?

Den nya prismodellen ökar inte Mälarenergi Elnäts intäkter, utan den är intäktsneutral för Mälarenergi Elnät. Anledningen är att vi behöver ställa om samhället till mindre fossilberoende, och då måste vi alla hjälpas åt för att elnätet ska klara av den ökade elektrifieringen. Att jämna ut elanvändningen är ett sätt. Dessutom investerar Mälarenergi också stora summor de närmaste åren för att förstärka och bygga ut elnätet.

Checklista - enkla åtgärder för att minska effekten

 • Sprid ut ditt elanvändande. Om det är möjligt bör du göra effektkrävande aktiviteter som att ladda elbilen eller starta tvättmaskinen under lågpristid när det blir billigare för dig. Att t.ex. släcka lampor har liten påverkan och spelar ingen roll för effekten.
 • Se över din uppvärmning, direktverkande el drar mycket energi, särskilt på vinterhalvåret. Har du bergvärme, kan du dra ner temperaturen någon grad för att elpatronen inte ska kopplas in?
 • Håll koll på din förbrukning med Mälarenergis app eller på Mitt Mälarenergi. Den statistiken ger dig en uppfattning om när du brukar använda mest.

 

Frågor och svar om prismodellen

 • Varför gör Mälarenergi elnät om prismodellen?

  Med elektrifieringen av transporter och industri möjliggör vi ett fossilfritt samhälle. Men när elanvändningen ökar blir det trängre och trängre i elnätet.

  Vi förändrar nu elnätsavgiften för elnätskunder (som inte bor i lägenhet) med huvudsäkring på 16-63A. Den nya elnätsavgiften ska bidra till ett effektivare och jämnare utnyttjande av elnätet. Alla kan bidra – genom att inte använda så många elprylar samtidigt.

  Den här förändringen påverkar inte ditt elhandelsavtal, utan gäller endast kostnaden för elnätet.

  En beskrivning av den nya prismodellen (pdf)

 • Hur stor blir min nya elnätsavgift?

  För de allra flesta kommer den nya prismodellen innebära att det blir större skillnad i elnätsavgift mellan den varma och kalla perioden på året. Många kommer att få en sänkt elnätsavgift under månaderna april till oktober, men istället få betala mer under november till mars.

  Du kan logga in på Mitt Mälarenergi för att se dina timvärden. 

   

 • Hur gör jag för att minska min effektavgift?

  Du får höga timvärden när du exempelvis använder tvättmaskin, diskmaskin, ugn, tv, dator och laddar elbil samtidigt. Sprid istället ut din elförbrukning.

  Planera hur du använder elen under högpristid, under den kalla perioden på året. Kan du flytta din elanvändning till kvällar, nätter och helger när det är mindre trångt i elnätet?

  Har du en elbil? Ladda om möjligt bilen under lågpristid. Fundera på om du behöver ladda bilen fullt på en timme, eller om du sänka effekten och låta laddningen ta längre tid.

 • Hur gör jag för att minska min överföringsavgift?

  Överföringsavgiften beror på hur mycket el du förbrukar under månaden.

  Det viktigaste du kan göra att är flytta din elförbrukning från tider när det är trångt i elnätet, alltså helgfria vardagar kl. 07-20 under november till mars, och att minska din totala elförbrukning.

 • Vilka tider är det billigare att använda elen?

  Tabellen visar vilka tider som räknas som högpristid (då effektkostnaden är högre) och vilka tider som räknas som lågpristid (då effektkostnaden är lägre). 

    Period Överföringsavgift Effektavgift
  Högpris november – mars
  vardagar
  Kl. 07.00 – 20.00
  40 öre/kWh 50 kr/kW
  Lågpris All övrig tid 20 öre/kWh 25 kr/kW
 • Vad kostar den fasta avgiften för elnätet?

  Den fasta kostnaden baseras på din huvudsäkring. De allra flesta småhus har en 16 Ampere huvudsäkring.

 • Hur beräknas den nya överföringsavgiften?

  April – oktober

  Hela perioden är lågpristid, och samma pris per kWh gäller oavsett när elen förbrukas. Överföringsavgiften fungerar alltså under den här perioden på samma sätt som tidigare, men priset är lägre.

  November – mars

  På helgfria vardagar kl 7-20 under den här perioden är det högpristid eftersom det är trångt i elnätet. Priset för de kWh som förbrukas under dessa timmar på dygnet är därför högre.

  Det lönar sig alltså att flytta sin elförbrukning till andra tider på dygnet, när det fortsatt är lågpristid.

 • Hur beräknas den nya effektavgiften?

  April – oktober

  Hela perioden är lågpristid, och vi väljer ut de tre högsta timvärdena under varje månad. Genomsnittet av dessa tre timvärden används för att beräkna effektavgiften.

  Vi väljer dock bara ett timvärde per dygn, se exemplet nedan.

  Graf som visar exempel på förbrukningstoppar

  Dag A-C är de dagar under en månad som de högsta timvärdena inföll. Genomsnittet av de markerade timvärdena är det som ligger till grund för effektavgiften. Flera timvärden dag A är högre än det högsta timvärdet dag B, men eftersom vi bara väljer ett timvärde per dygn så räknas de inte.

  November – mars

  Under den här perioden kommer vi beräkna två effektavgifter, en för lågpristid och en för högpristid. Vi beräknar dem genom att använda:

  • genomsnittet av de tre högsta timvärdena under lågpristid  (för att beräkna effektavgiften för lågpristid).
  • genomsnittet för de tre högsta timvärdena under högpristid (för att beräkna effektavgiften för högpristid).

  Vi väljer dock bara ett timvärde, under lågpristid respektive högpristid, per dygn. Se exemplet nedan.

  Graf som visar högsta effekttopparna

   

  Dag A-E är de dagar under en månad som de högsta timvärdena inföll. Under de här månaderna är det högpristid helgfria vardagar kl 7-20.
  Genomsnittet av timvärdena som är markerade med ljusgröna ringar ligger till grund för effektavgiften under lågpristiden. Genomsnittet av timvärdena som är markerade med mörkgröna ringar ligger till grund för effektavgiften under högpristiden.
  Ett timvärde som ligger till grund för effektavgiften under lågpristid kan hämtas från samma dag som ett timvärde som ligger till grund för effektavgiften under högpristid, som är fallet dag A i exemplet.

 • Vad är effekt?

  Effekt är mängden el du använder vid ett visst tillfälle. Om du t.ex. använder stora elmotorer samt vattenkokare, spis, torktumlar, tork- och kylanläggningar samtidigt, så blir ditt effektuttag högt under just den tiden. Om du istället använder anläggningarna efter varandra, så blir ditt effektuttag istället lågt under en längre tid, även om den totala energiförbrukningen blir densamma i båda fallen.

 • Varför använder ni inte bara det högsta timvärdet för att beräkna effektavgiften?

  Om vi bara skulle använda det högsta timvärdet varje månad så skulle just det timvärdet ge en väldigt stor påverkan på effektavgiften. Ett enskilt högt timvärde bland i övrigt låga timvärden skulle göra effektavgiften oproportionerligt hög. Resultatet blir mer rättvisande genom att vi istället använder ett genomsnitt av de tre högsta timvärdena.

  Vi vill också att man ska ha chans att påverka sin effektavgift under resten av månaden även om ett högt timvärde infaller under de första dagarna. Genom att hålla sina timvärden låga under resten av månaden kan man fortfarande påverka sin effektavgift.

  Anledningen till att vi inte använder höga timvärden från samma dygn för att beräkna effektavgiften, är att man som kund inte ska drabbas för hårt av att man haft en hög förbrukning många timmar under enskilda dagar.

 • Vad händer med effektavgiften om det saknas toppar eller timvärden?

  Oavsett hur din förbrukning ser ut så använder vi de högsta timvärdena. Det vill säga, även om du inte har några direkta ”toppar” så används de högsta timvärdena.

  Om det bara finns ett eller två högsta timvärden under månaden så kommer medelvärdet baseras på dessa.

 • Ni pratar om en effektavgift som baseras på kW men timvärdena mäts i kWh, blandar ni inte ihop begreppen?

  Det stämmer att timvärdena mäts i kilowattimmar (med enheten kWh) vilket är ett mått på energi och inte effekt. Effekt mäts ju istället i kilowatt (med enheten kW).

  Men eftersom ett timvärde mäts under just en timme, så kan man även tolka timvärdet som den genomsnittliga effekten under den timmen, eller tim-medeleffekten.

  Med andra ord: om man använder 2 kWh energi under en timme, så innebär det att tim-medeleffekten har varit 2 kW den timmen.

  Eftersom vi använder tim-medeleffekter för att beräkna effektavgiften, så innebär det att den faktiska effekten i varje givet ögonblick kan ha varit både högre och lägre under delar av timmen. Använder du exempelvis en vattenkokare med hög effekt under bara några minuter, så kommer dess totala bidrag till effektavgiften att bli litet.

 • Hur vet jag vilken huvudsäkring jag betalar för?

  Under specifikationen på din elnätsfaktura framgår vilken säkring du betalar för.

 • Kommer Mälarenergi att tjäna mer pengar med den nya Prismodellen?

  Nej. Den nya prismodellen ökar inte Mälarenergi Elnäts intäkter. Med den nya prismodellen vill vi bidra till att elnätet används effektivare.

  Det finns ett tak för nätbolagens tillåtna intäkter (intäktsram) eftersom elnätsbolagen är ett reglerat monopol. Det betyder att om nätbolaget tar in för höga intäkter så måste priserna sänkas. Den nya prismodellen som tagits fram är intäktsneutral för Mälarenergi Elnät. Om kundernas elanvändning hålls oförändrad blir nätbolagets totala intäkt också oförändrad.

 • Var kan jag få mer hjälp för att minska kostnaden?

  Kontakta Västerås stads energirådgivare Per Eriksson på telefon: 021-39 25 75.

 • Har informationen om avtalsförändringen kommunicerats i tid och enligt gällande regler?

  Informationen om avtalsförändringen gick ut via brev till berörda kunder redan i februari. Vi har därefter även skickat ut ett vykort där vi påmint om att den nya prismodellen börjar gälla.

  Brev gick ut till berörda kunder under vecka 8. Brevet följdes av ett vykort som gick ut vecka 17.

 • Uppfyller fakturan gällande krav och regler?

  Ja, Fakturan innehåller tydlig information om volymer och priser som ingår i beräkningen av avgiften.

  Ellag (1997:857) Fakturering
  40 §   Ett nätföretags faktura till en elanvändare ska vara tydlig.
  Nätföretaget ska ge den elanvändare som begär det en förklaring till hur det belopp som anges i fakturan har beräknats. Lag (2022:596). (finns på https://www.malarenergi.se/nyprismodell)

  41 §   Ett nätföretag får inte ta ut någon avgift för fakturor och faktureringsinformation till elanvändare. Nätföretaget ska erbjuda elanvändaren fakturor i elektronisk form. Lag (2022:596). (Finns på Mitt Mälarenergi)

  Vi har fått önskemål om att presentera ytterligare detaljer exempelvis kring tider och datum för beräkningen av effektavgiften (tre toppar). Vi ser över hur det kan bli tydligare och få plats på fakturen. Vi arbetar även med att ge våra kunder mer information via Mitt Mälarenergi

  Se förklaring av fakturan ovan på sidan.

 • Vill Mälarenergi straffa kunder med El-bilar?

  Nej. Även elbilar kan laddas effektsmart och bidra till att jämna ut nyttjandet av elnätet. På så vis kan kunden hålla nere laddningskostnaden hemma.

  Det bästa, både för elnätet och den personliga ekonomin, är att ladda elbilen under en längre tidsperiod, med lägre effekt. Att helt enkelt begränsa din laddeffekt i största möjliga mån.

  Beroende på vilken laddteknik din laddbox har finns det olika möjligheter. Så som att sätta gränsvärden för laddeffekten i boxen eller i bilen och nyttja den dynamiska lastbalanseringen i din laddbox.

  För att minska din toppeffekt i bostaden, det vill säga under tiden du använder som mest el, är det bra att planera elbilsladdningen. Förslagsvis laddar du bilen när du och din familj inte använder så många andra elprodukter. För många är en sådan tidpunkt på natten, men det kan variera beroende vilken uppvärmningsform du har eller vilka andra eldrivna produkter du använder.

 • Varför saknas stapeln för elöverföringen i maj?

  Tyvärr föll stapeln bort från fakturan vid övergången till den nya prismodellen men du kan se den på Mitt Mälarenergi.  Vi arbetar med vår fakturaleverantör för att rätta till felet på kommande fakturor, men det kan dröja till senare i höst.

 • Oberoende rådgivning och hjälp

  Har du frågor om hur du kan påverka din energiförbrukning och sänka dina elkostnader? Kontakta Västerås stads energirådgivare Per Eriksson på telefon: 021-39 25 75.

  För frågor som rör den nya prismodellen, kontakta oss på Mälarenergis kundcenter!

  Publicerad av: Mälarenergi Elnät AB