Gå till innehållet
Meny

Ersättning vid strömavbrott

Har du strömavbrott i mer än 12 timmar kan du ha rätt till ersättning. Du behöver inte anmäla avbrottet, det korrigeras automatiskt på din faktura.

När har jag rätt till ersättning?

Vår ambition är att du ska ha tillgång till den el du behöver, varje timme av varje dygn. Men vi är trots allt mänskliga, och avbrott kan förstås uppstå i våra leveranser.  

Som kund har du rätt till avbrottsersättning om överföringen avbryts helt under en sammanhängande period om minst tolv timmar. Vår målsättning är naturligtvis att ingen kund ska behöva vara utan el så länge.

Villkor för avbrottsersättning

  • Alla kunder anslutna till Mälarenergi Elnäts distributionsnät har rätt till avbrottsersättning om överföringen avbryts helt under en sammanhängande period om minst tolv timmar.
  • Avbrottsersättningen gäller inte kund som inte fullgjort sin betalningsskyldighet eller i fall då avbrottet orsakats av fel i kundens anläggning.
  • Ersättningsbeloppet beror på avbrottsperiodens längd. Olika ersättningsbelopp gäller för avbrott längre än 12 timmar, 1 dygn, 2 dygn upp till och med 12 dygn. Ersättningsbeloppet beräknas som en procentsats av kundens beräknade årliga elnätskostnad, dock lägst ett minimibelopp som är en procentsats av prisbasbeloppet. Maximal ersättning för en avbrottsperiod är 300 % av kundens beräknade årliga elnätskostnad.

Procentuella ersättningar och minimibelopp

AvbrottsperiodErsättning i % av årlig nätkostnadMinimibelopp (kr)
> 0,5 dygn 12,5% 1 000 kr
> 1 dygn 37,5% 2 000 kr
> 2 dygn 62,5% 3 000 kr
> 3 dygn 87,5% 4 000 kr
> 4 dygn 112,5% 5 000 kr
> 5 dygn 137,5% 6 000 kr
> 6 dygn 162,5% 7 000 kr
> 7 dygn 187,5% 8 000 kr
> 8 dygn 212,5% 9 000 kr
> 9 dygn 237,5% 10 000 kr
> 10 dygn 262,5% 11 000 kr
> 11 dygn 287,5% 12 000 kr
> 12 dygn 300,0% 13 000 kr

 

Observera att maximal ersättning alltid är högst 300 % av den beräknade årliga elnätkostnaden. Beräkningen utgår från elnätskostnad inklusive moms. Det innebär alltså att ersättningen kan komma att bli lägre än vad som framgår av kolumnens minimibelopp. Avbrottsersättningen kommer i form av en reduktion på din kommande faktura.

Publicerad av: Mälarenergi Elnät AB