Gå till innehållet

Faktureringsuppgifter för fjärrvärme

Det här gäller dig som nyansluter fjärrvärme.

För att vi ska kunna fakturera anslutningsavgift och förbrukningsavgift på ett korrekt sätt behöver vi nedanstående uppgifter. Tack för hjälpen.

Vart vill ni att fakturan för anslutningsavgiften ska skickas?

Vart vill ni att förbrukningsavgiften för byggherre ska skickas?

När det sen är klart och det är dags att få värmen påkopplad behöver vi faktureringsuppgifter för förbrukningen.

Många använder sig av en byggherre som står för värmen och då ska faktureras under byggtiden. Om ni använder en byggherre fyll i nedanstående uppgifter.

Vart vill ni att förbrukningsavgiften i förvaltarläget ska skickas?

När bygget är klart för inflytt övergår det till s k förvaltarläge.

I samband med det kommer anläggningen att övergå från byggvärmetaxa till ordinarie fjärrvärmetaxa. Vi behöver ha uppgifter på vilket datum som det ska övergå till den s k förvaltaren.