Gå till innehållet

Hur ställer man in rätt temperatur på värmeväxlaren?

I den här generella driftinstruktionen kan du läsa hur du justerar din fjärrvärmecentral, hur du ändrar värmen eller hur temperaturen på varmvattnet kan regleras.

Justera rumstemperaturen

I normala fall justerar du rumstemperaturen med symbolerna + respektive - på reglercentralen. Men det finns också möjlighet att ställa in olika värmekurvor beroende på till exempel vilken hustyp du har.

Generellt gäller att ju kallare det blir ute, desto varmare radiatorvatten krävs för att rumstemperaturen inte ska sjunka. Värmekurvan ser till att det blir rätt temperatur i huset med varierande utomhustemperatur och är normal inställd på 1,0. Om rumstemperaturen sjunker eller stiger när det blir kallare ute kan du justera kurvan genom att höja eller sänka den stegvis. Om rumstemperaturen sjunker när det blir kallare ute, höj kurvan steg för steg. Omvänt om rumstemperaturen ökar när det blir kallare ute, sänk kurvan steg för steg för att för att undvika onödiga driftkostnader. Hur du går tillväga finns beskrivet i manualen som följde med vid leverans och installation.

Justera flödet till elementen

Din värmeväxlare är försedd med en varvtalsreglerad pump för att cirkulera radiatorvattnet i elementen, vilket innebär att du steglöst kan ställa in flödet. Om du upplever att du har ojämn värme på dina element rekommenderar vi att du höjer pumpkapaciteten, tryck/vrid pumpens reglage mot +, beroende på hur din pump ser ut.

Justera varmvattentemperaturen

När din fjärrvärmecentral installerades ställdes varmvattentemperaturen in på cirka 50-55ºC. För att reglera temperaturen vrider du inställningsventilen för varmvatten medurs respektive moturs. Temperaturen kan i sin tur påverkas något beroende på inkommande fjärrvärmetemperatur. En dålig termostatblandare kan också orsaka pendlande och lägre varmvattentemperaturer.

För övriga inställningar som till exempel tidsstyrning, hänvisar vi till fjärrvärmecentralens manual. Där finns flera energismarta funktioner beskrivna. Tänk även på att inte ha för hög inomhustemperatur om du vill spara energi. Varje grads sänkning motsvarar cirka 5 % besparing.

Justera trycket i värmesystemet

En vanlig orsak till att det blir kallt i elementen är att trycket i systemet är för lågt. Trycket i expansionskärlet ska ligga  mellan 1 och 2 bar, och påfyllning görs via påfyllningsventilen. Om trycket ständigt sjunker i systemet kan orsaken vara läckage i radiatorsystemet. Du bör då kontakta vårt Kundcenter så hjälper vi dig att åtgärda problemet.

Har du tryck men ändå svala element längre bort kan du behöva justera varvtalet på cirkulationspumpen. 

Har du problem med din fjärrvärmecentral?

Låter den konstigt eller funderar du på hur du bäst ställer in din fjärrvärmecentral?
Om inte våra tips löser problemet så ring oss på telefon 021-39 50 50.