Gå till innehållet

Olika energislag

Du som fastighetsägare eller byggherre kan inte bara sträva efter låg energianvändning. Utan måste även göra medvetna val kring vilket energislag som används för vad.

Rätt energi på rätt plats

Fjärrvärmen i Västerås är mer än 13 gånger mer resurseffektiv än den
nordeuropeiska elmixen. Därför är el till uppvärmning inte resurseffektivt. Med andra ord är fjärrvärme alltid att föredra där det finns tillgängligt. El ska vi använda till annat.

Energitrappan visar oss att genom att använda energin så många gånger som möjligt innan den helt går förlorad skapas ett resurseffektivt samhälle. Omvänt gäller därför att använda energi med högre kvalitet än nödvändigt för en given uppgift är ett resursslöseri. 

Relativt enkla samhällsuppgifter som att värma byggnader och varmvatten kan med enkelhet göras av fjärrvärme som dessutom är en väldigt resurseffektiv energiform. Det här är anledningen till att vi i Västerås har arbetat aktivt för en hög anslutningsgrad på fjärrvärmenätet och varit drivande i utvecklingsprojekt med fjärrvärme i industriprocesser och fjärrvärmedriven kylproduktion.

En stor men ofta bortglömd nytta med fjärrvärmen är att den avlastar elsystemet och frigör el till att användas för annat än uppvärmning. Utan fjärrvärme skulle elanvändningen i till exempel Stockholm varit dubbelt så hög som den är idag. Att den dessutom är den lokalt producerad avlastar de hårt ansträngda elnäten. Det är tydligt hur fjärrvärmen är en nyckel till hur kraften ska räcka för att driva alla våra framtida el-bilar, vår digitala samhällsutveckling med mera.