Gå till innehållet

Energitrappan

Energi har olika kvalitet och är därför värt olika mycket. Vi rangordnar energi i ett mått som förenklat uttryckt anger hur lätt energin kan omvandlas för olika användningsområden utan förluster.

Energi olika mycket värt

Energitrappan är ett sätt att tänka kring värdet av energi. Trappan delar in energi från högvärdig till lågvärdig. Vi säger att energin är högvärdig när den till stor del kan användas för många olika saker och lågvärdig när en liten del av energin kan användas.

Högvärdig energi som el kan användas till många olika saker, som att omvandlas till rörelse i en motor eller ljus i en lampa. Därför är den mer värd än lågvärdig energi som till exempel små temperaturskillnader som är svåra att dra nytta av. Till exempel värderar vi ett AA-batteri högre än en kanna ljumet vatten, även om energimängden skulle vara den samma i båda.

Använder man energi går kvaliten alltid från högvärdig till lågvärdig och slutar som värmeförluster till omgivande mark och luft. Så genom att använda energin så många gånger som möjligt innan den helt går förlorad skapas ett resurseffektivt samhälle. Omvänt att använda energi med högre kvalitet än nödvändigt för en given uppgift är ett resursslöseri.

Relativt enkla samhällsuppgifter som att värma byggnader och varmvatten kan med enkelhet göras av fjärrvärme, som dessutom är en väldigt resurseffektiv energiform. De högvärdiga energislagen kan istället användas där kraven är högvärdiga, som t ex för motordrift i en elbil, till datorer eller hushållsapparater etc.