Gå till innehållet

Resurseffektivitet

Den långsiktiga visionen för alla som hanterar och behandlar avfall är ”Det finns inget avfall!”. I en ideal värld har alla produkter och förpackningar istället en sådan kvalitet att de kan återanvändas oändligt många gånger, utan risk för människa och miljö. Men vi är inte där än.

Vi kallar det bättrebruk

Genom att sortera, återvinna och återanvända sparar vi enorma resurser, energi och pengar. Material ska så långt som det är möjligt materialåtervinnas. Till Kraftvärmeverket vill vi bara ha avfall som är "rent skräp", material som inte längre har någon plats i samhället.

Det finns material vi inte vill cirkulera i samhället. Även med en materialåtervinning långt bättre än den vi har idag så kommer det även i framtiden finnas material vi kommer vilja plocka ut från samhället. Äldre material, till exempel från byggnader som funnits länge och som inte går att återvinna. Giftiga material, mediciner eller material som redan återanvänts så många gånger att det inte längre duger att göra nya produkter av. Med det kan vi fortfarande använda i form av energi.

Först när något inte längre kan återanvändas eller materialåtervinnas ska det hanteras av oss, förbrännas och omvandlas till fjärrvärme och el. Då fungerar energiåtervinning och materialåtervinning väl ihop i avfallssystemet, där båda behövs i ett hållbart samhälle. Vi kallar det bättrebruk.