Gå till innehållet

Avfallstrappan

Avfallsvolymerna ökar stadigt, när de egentligen behöver minskas. Vi måste alla agera för att minska uppkomsten av avfall. För så länge vi tillverkar och konsumerar produkter av material som inte kan återvinnas till 100 % återstår bara energiåtervinning – alternativet att deponera är så mycket värre.

Viktigt att alla agerar efter avfallstrappan

I Sverige är vi världsledande på energiåtervinning. Att ta hand om avfall som blivit över från de övre stegen i avfallstrappan, avfall ingen annan vill ha. Till Kraftvärmeverket vill vi bara ha avfall som är "rent skräp", material som inte längre har någon plats i samhället.

Alla länder i EU ska hantera avfall utifrån en gemensam princip – avfallstrappan. Först ska vi minimera att avfall uppstår, sedan ska vi återanvända och återvinna. När det inte längre går ska avfallet energiåtervinnas. I Västerås omvandlar vi avfall till värme och el i kraftvärmeanläggningen Block 6. Målet är att så lite som möjligt ska bli kvar, sådant som inte kan användas alls utan måste läggas på deponi – det sista steget i avfallshierarkin.

avfallstrappan.jpg

Avfallsvolymerna ökar stadigt, när de egentligen behöver minskas

Det är de stora volymerna avfall som är grundproblemet. Vi behöver prata mer om den övre delen av avfallstrappan, om hur avfall uppstår. Du som konsument kan välja produkter högt upp i avfallstrappan och ställa krav på producenter att ta ansvar för vad de tillverkar även efter det lämnat fabriken. Att använda hållbara material så långt det är möjligt och underlätta återvinning den dag produkten måste kasseras.

Först när något inte längre kan återanvändas eller materialåtervinnas ska det hanteras av oss, förbrännas och omvandlas till energi. Det viktigt att alla agerar efter avfallstrappan. Den genomsyrar vårt arbete på Mälarenergi och vi ställer krav på våra leverantörer att de agerar likadant.