Gå till innehållet

Vad händer med fettet?

Fetttratt

Fett och olja i avloppet

Olja, smör och andra smälta fetter stelnar när det kommer ner i avloppet, vilket leder till stopp. Om du istället samlar upp fettet i en flaska och lämnar den till återbruket, så kan VafabMiljö använda det för att tillverka biogas. Det är vad vi kallar fett-vett.

Torka upp fettet eller lämna till återbruken

Flytande fett, som matolja, frityrolja och marinad, kan hällas i en PET- eller annan plastflaska när den har svalnat. Flaskan kan du sedan lämna till återbruket. Återbruket på Hälla, Ängsgärdet, Bäckby, Stenby, Gryta och Skultuna tar emot matolja. Tänk på att max två liter får lämnas per tillfälle.

Stelnat fett torkas enklast upp med papper och kastas i kompostpåsen.

Använd en tratt 

Miljötratten gör det lättare att hälla fettet i en flaska. Det enda du behöver göra är att skruva fast den i flaskan och hälla över fettet. 

Varför ska jag inte använda avfallskvarn?

Om allt organiskt avfall skulle malas sönder i avfallskvarnar och transporteras till reningsverket via avloppsledningarna, skulle det kunna medföra stora problem i både nätet och reningen. Vi jobbar enligt Västerås avfallsplan, vars målsättning är att organiskt avfall skall rötas i Växtkraftanläggningen för framställning av fordonsgas. Alternativt kan avfallet komposteras och användas som jordförbättringsmedel.

Tre anledningar till att skippa kvarnen

  1. Energiinnehållet i det organiska avfallet kommer till största del förbrukas i reningsprocessen och transporten i ledningsnätet. Energiutbytet vid passage genom reningsverket blir sämre eftersom avfallet delvis löses i avloppsvatten, och mer energi går åt för de ökade pumpvolymerna.
  2. Risk finns att störningar i form av svavelvätebildning eller skador och stopp skulle kunna uppstå i ledningsnätet.
  3. Ökad belastning på reningsverket skulle medföra ökade kväveutsläpp till Mälaren.

Undantag från regeln

Om särskilda skäl finns kan emellertid tillstånd för installation av avfallskvarnar medges. Ett sådant skäl kan vara att du har svårt att klara sopsorteringen själv hemma, exempelvis på grund av handikapp.