Gå till innehållet

13 varv runt jorden!

El är ett sätt att transportera energi, från kraftverk till hushåll och företag. Det sker via elnätet, en stor samling ledningar och kablar som sträcker sig över hela Sverige. Elnätet är över 55 200 mil långt. Det är mer än 13 varv runt jorden!

Elnätet har tre nivåer: stamnät, regionala nät och lokala nät. Stamnätet är det nät som är närmast de stora kraftverken. Dit kommer elen först. Från stamnätet leds elen vidare på regionala och lokala nät, innan den kommer fram till dig och mig. På vägen har den också passerat flera transformatorer, där spänningen steg för steg har sänkts. På stamnätet är spänningen så hög som 400 000 volt, och hemma hos dig bara 230 volt. 

Om det svenska elnätet skulle läggas på rad skulle det räcka hela 13 varv runt jorden.

Flyg inte drake i åska.

Benjamin Franklin har du kanske hört talas om? Han var en av de som grundade USA. Han gjorde också en del vetenskapliga experiment, och upptäckte en del om elektricitet. Bland annat ska han ha flugit en drake med ståltråd i åska, för att få blixten att slå ner. Som tur är var han jordad. Efter det uppfann han åskledaren.

El i luften och i marken.

När det svenska elnätet byggdes bestämdes det att el skulle gå att få överallt i vårt avlånga land. På den tiden fokuserade man mest på att alla skulle få el, och på att bygga så snabbt som möjligt. Därför drogs de flesta ledningarna genom luften, på stolpar och stålställningar.

Det blir allt viktigare med en säker elförsörjning - utan el slutar stora delar av samhället helt enkelt att fungera. Ett nedblåst träd kan göra att vi blir utan el i någon timme, eller i värsta fall veckor. Därför arbetar många elnätsföretag på att vädersäkra så många ledningar som möjligt, till exempel genom att gräva ned eller isolera dem. Samtidigt har de nedgrävda ledningarna också nackdelar – om något går sönder är det svårare att laga. 

Överlag fungerar vårt elnät väldigt bra. Under ett år har alla i Sverige el 99,98% av tiden. Det kallas för hög leveranssäkerhet. Ändå investeras flera miljarder varje år i att göra nätet ännu bättre, eftersom varje timme utan el är väldigt dyr. 


Ledningar som hängs upp i luften är enklare att dra, men drabbas lättare av dåligt väder.

Din el - och alla andras!

När du köper el har du rätt att veta hur den har tillverkats och hur den påverkar miljön. Det är för att vi som köper och använder oss av el ska kunna välja vilket elhandelsföretag vi köper den från, baserat på fler saker än hur mycket elen kostar. Vi kan alltså välja att betala för el som har producerats på ett särskilt sätt.

Men om du till exempel väljer att köpa el som kommer från vattenkraft, betyder det att elen som kommer hem till eluttaget kommer direkt från vattenkraftverket? Nej, riktigt så fungerar det inte. Om du väljer att du vill ha din el från vattenkraft så produceras elen du behöver i vattenkraftverket. Sedan går den, tillsammans med el från alla andra energikällor, ut i elnätet och hem till kunden. 

Elen du får hem till dig kommer alltså inte bara från vattenkraft, men dina pengar har sett till att den mängden vattenkraftsskapad el faktiskt har producerats. Och elhandelsföretagen får veta att det finns konsumenter som vill ha el från just vattenkraft.

Är det viktigt för dig var din el kommer ifrån? Vilka energikällor skulle du vilja ha din el ifrån, och varför?

Kommer all energi verkligen fram?

När elen förs genom ledningarna blir de varma, och en del av energin försvinner rätt ut i luften som värme. Ju längre sträckor elen ska transporteras, desto mer energi försvinner. När elen omvandlas från hög till låg spänning i transformatorer försvinner också energi. Att transportera och omvandla el utan att förlora för mycket av den är alltså inte helt lätt.

Med högre spänning försvinner mindre av elen som värme. Det är därför elen på stamnätet transporteras i 400 000 volt. Skulle det vara 230 volt hela vägen från kraftverket hem till eluttaget skulle förlusterna vara mycket större. 

Förutom spänningen så är avståndet det som påverkar mest. Det är en av utmaningarna med ett hållbart energisystem: istället för att elproduktionen ligger nära där den används behöver produktionen ligga där den har bäst förhållanden. För att klara det utvecklas högspänningsnät för likström istället för dagens växelström. Det är viktigt eftersom likström inte påverkas lika mycket av långa avstånd.

Hur mycket energi försvinner när vi transporterar el i ledningar? Det får du svar på i den här filmen.

Se filmen på Youtube