Gå till innehållet

Sida 2

Vattnet blir drickbart

När vi på Mälarenergi hämtar upp vatten från Mälaren kan vi inte skicka det direkt ut till vattenkranen, utan vi måste rena det först. I vattenverket på Hässlö får vattnet åka ner i flera bassänger och renas på olika sätt. Först efter ett par veckor är vattnet klart att dricka.

På vattenverket är det alltid personal på plats dygnet runt, varje dag. Om ett problem skulle uppstå, att vattnet tar slut eller att något går sönder, är det jätteviktigt att vi kan lösa problemet oavsett när det händer. Västeråsborna måste alltid ha tillgång till rent vatten.

Varför kan vi inte dricka sjövatten? Vad tror du skulle hända om vi gjorde det?

Titta in på vattenverket.

Följ med Roger, anställd på vattenverket, och få en snabbtitt på hur det ser ut när vi tillverkar dricksvatten. Ser det spännande ut? Kom på studiebesök!

bakterier

Bakterier och annat skumt.

När vi renar vattnet så att det går att dricka tar vi bort saker som smuts och vass, men också en hel del bakterier, virus och parasiter. Vi kallar dem patogener. En patogen är något som gör människor sjuka, och det är precis vad som händer om man skulle få i sig en bakterie, ett virus eller en parasit.

Genom att rena och filtrera vattnet i så många olika steg som vi gör på vattenverket ser vi till att inga patogener kommer fram till dricksglaset. Kloret som vi tillsätter är ett skydd mot just patogener, och det följer med hela vägen hem till dig. På så sätt skyddar vi vattnet hela vägen från vattenverket till ditt hus, om något skulle hända. Det fungerar ungefär som handsprit, som man själv tvättar händerna med för att inte sprida bakterier eller virus.

I Östersund hade cryptosporidium, en sorts parasit råkat följa med i dricksvattnet. På grund av det blev nästan 30000 människor sjuka och staden var tvungna att stänga av vattnet medan de tog hand om felet.

experiment2

Rena sjövatten

Som du ser är det många steg man måste gå igenom för att kunna dricka vattnet vi tar ur Mälaren. Ett jättejobb! Ett av de sista, viktiga stegen i reningen är när vattnet filtreras genom sand. För att förstå ungefär hur det går till kan du testa vårt experiment.

Ladda ner experiment nr 2

Vattnets historia i Västerås

Idag tar vi förgivet att det ska komma friskt och gott dricksvatten från kranen hemma – men så har det inte alltid varit.

Människan har i alla tider valt boplats utifrån närheten till drickbart sötvatten. Gårdar, byar och städer har därför oftast placerats i närheten av vattendrag eller där det funnits bra tillgång på grundvatten.

I samband med att Sverige industrialiserades så växte städerna väldigt snabbt. Till slut var västeråsarna så många att grundvattnet inte längre räckte till, dessutom hade vattenkvalitén i brunnarna försämrats under slutet av 1800-talet. Det var därför mycket vanligt att sjukdomar som kolera spreds via infekterat vatten under den här tiden, vilket var ett stort hälsoproblem. Stadsfullmäktige i Västerås beslutade därför att det skulle anläggas en fullständig vattenledningsanläggning och ett avloppsreningssystem, med utlopp i Svartån nedanför Slottsbron. 1888 var det första vattenverket vid Kvarnbrovreten igång, men denna anläggning höll inte så bra som man hade trott. Redan 1906 byggde man därför ett nytt vattenverk på Hässlö, där man tog vatten ifrån brunnar i Badelundaåsen. På samma plats ligger även dagens vattenverk, men sedan 1940-talet tar vi vårt vatten ifrån Mälaren.

Under slutet av 1800-talet var medellivslängden ca 50-55 år i Sverige. 100 år senare, i slutet av 1900-talet, var medellivslängden 80 år. Vad tror ni det beror på? Jo, mycket tack vare vårt utbyggda vatten- och avloppsledningsnät.