Gå till innehållet

Studiebesök på Mälarenergi

Vi tar förnärvarande inte emot studiebesök på våra anläggningar - med undantag av Johannisbergs våtmarkspark och Hamre våtmark. För att boka besök på våtmarkerna: dagvatten@malarenergi.se På grund av rådande omständigheter i omvärlden kommer vi hålla anläggningarna stängda tillsvidare. Bokningsformuläret är inaktivt så länge som vi inte kan planera för att ta emot studiebesök.

För närvarande tar vi inte emot studiebesök på Mälarenergi

 

Regler för studiebesök

  •  Från årkurs 9. Kraftvärmeverket, Hallstahammar, Västerkvarn, Trångfors
  •  Från årkurs 4. Hässlö vattenreningsverk och Kungsängen avloppsreningsverk samt Turbinbron.

För att ert besök ska bli så bra som möjligt vill vi gärna att ni berättar för oss kort om vilka ni är och om ni har några speciella frågor eller förväntningar. Det gör ni enklast i formuläret vid er förfrågan.

För att våra besökare ska kunna tillgodogöra sig informationen som vi lämnar på studiebesöket vill vi att våra besökare har minst C-nivå i svenska språket.

Mälarenergis samtliga anläggningar är i full produktion dygnet runt, året om. Därför kan vi bli tvungna att avboka ett studiebesök med kort varsel om verksamheten så kräver.

Under rundvandringen vistas vi ute i anläggningen där det kan förekomma hög ljudnivå. Oömma kläder och skor rekommenderas. Delar av rundturen kan även ske utomhus.