Gå till innehållet

Block 7 på stabil grund

Pålning och gjutning i ett omfattande grundläggningsarbete.

Grunden till Block 7

En anläggning som Block 7 måste givetvis ha en stabil grund att stå på. Den ska bära en hundratals ton tung panna och 450 ton tung turbin som vibrerar så grundläggningsarbetet är därför mycket omfattande.

På en 10 000 kvadratmeter stor yta skruvas ca 1000 pålar ned i marken som är tre till tolv meter långa. För att alla pålar ska hamna på rätt plats finns en så kallad pålplan, en ritning som visar var de ska placeras. Koordinaterna för varje påle återfinns sedan i en pålförteckning som matas in i pålmaskinens GPS. Placeringen blir enligt ritningen med någon centimeters noggrannhet.

På bilden sticker pålarna upp olika mycket ur marken, men kapas sedan på rätt höjd och förses med antingen tryckplatta eller dragstag för att på rätt sätt ta upp lasterna. Ovanpå pålarna gjuts sedan ett rejält fundament, en platta av ca 5 500 kubikmeter betong. I augusti lyfts panna och turbin på plats och därefter gjuts höga väggar runt installationerna.