Gå till innehållet

Första nya ledningarna på plats

De första fjärrvärmeledningarna har grävts ner och ett nytt system för dagvatten finns nu på plats.

Nya ledningar till Block 7

Cykelbanan har dragits om runt platsen där bränslehanteringen till den nya anläggningen ska ske. Nya kablar finns dragna, hål har borrats genom Sjöhagsvägen för att koppla ihop nya ledningar med de gamla. Listan över vad som gjorts kan göras lång och ändå är vi bara i början av projektets genomförandefas.