Gå till innehållet

Kommunfullmäktige sa ja till Block 7

Kommunfullmäktige i Västerås beslutade den 2 februari att bygga ett nytt kraftvärmeblock, Block 7.

Vy över Block 7 från Norra Seglargatan

Kommunfullmäktige i Västerås tog den 2 februari det slutgiltiga och verkställande beslutet om att Mälarenergis fjärrvärme- och elproduktion ska bli fri från kol och olja genom att bygga ett nytt kraftvärmeblock, Block 7.

Projekteringen av Block 7 har pågått sedan 2015 och i oktober 2016 tog Mälarenergis styrelse ett enhälligt beslut om att gå vidare med investeringsplanerna. Sedan dess har planeringen inför bygget fortsatt med upphandling av anläggningens olika delar som; panna, rökgasrening, bränslehantering och turbin. Efter beslutet i kommunfullmäktige påbörjas nu det praktiska arbetet. Det utsedda området för bygget ska tömmas och iordningsställas och det första spadtaget planeras att tas efter sommaren då ledningsdragningar och markförberedelser ska påbörjas.

- Vi är fantastiskt glada över beslutet i Kommunfullmäktige. Det innebär att vi kan vidareutveckla vår verksamhet för att leverera driftsäker och prisvärd el och fjärrvärme med minsta möjliga miljöpåverkan, säger Mälarenergis vd – Magnus Hemmingsson. 

Den nya anläggningen – Block 7, som byggs vid Norra Seglargatan intill Kraftvärmeverket, är en investering på 1,7 miljarder kronor och beräknas tas i drift år 2020. Med Block 7 kommer de äldre delarna av Kraftvärmeverket att fasas ut, leveranserna av prisvärd fjärrvärme säkras och produktionen blir fri från kol och olja.

Publicerad av: Mälarenergi AB (elhandel)