Gå till innehållet

En av Sveriges största solparker

  • Energi totalt - GWh

Solparken ligger vid E18 cirka 5 km öster om Västerås i riktning mot Enköping och är en av Sveriges största. Den täcker en markyta på cirka 40 000 kvadratmeter.

Fakta om solparken

Solföljarna är monterade med dubbla axlar som gör dem rörliga, på så vis följer de solen och utnyttjar solens strålar maximalt. Solföljare gör att man får ut 42-43 % mer än om de stod stilla. I Solparken finns 92 solföljare som var och en är 72 kvm. På varje solföljare ryms 36 solcellspaneler.

Solparkens produktion

Solparken ger en årsproduktion på ungefär 1,2 miljoner kilowattimmar, det motsvarar hushållselen i cirka 400 lägenheter under ett år.

Mälarenergi köper in och säljer all den el som produceras. Solparken är byggd och ägs av Kraftpojkarna.

Snabba fakta

Parken invigdes februari 2014
I parken står 92 solföljare med 36 solcellspaneler
i varje.
Varje solföljare är 72 kvadratmeter. Med fundamentet är de 7 meter höga.
Solföljaren är 12 x 6 meter, solcellspanelen är 2 x 1 meter.
Cirka 1 mil kraftkabel är nedgrävd i parken.
Solföljare gör att man får ut 42-43 procent mer än om de stod stilla.
En hel solföljare producerar cirka 13 500 kWh/år.
En halv solföljare producerar cirka 6 800kWh/år.
En solcellspanel producerar cirka 390 kWh/år.

Våra anläggningar