Gå till innehållet

Kamerabevakning

Mälarenergikoncernen bevakar stationer och områden med säkerhetskameror vilket innebär att du som besökare kan bli inspelad. Här kan du läsa varför vi gör detta, hur vi hanterar materialet och få information om dina rättigheter.

Varför använder vi kameraövervakning?

Mälarenergi använder kameraövervakning för att förebygga och försvåra brottsliga gärningar på platser där Mälarenergi bedriver verksamhet, skydda personal och besökare samt företagets egendom från brott och olyckor.

Övervakning och inspelning av video inom företagets områden

Mälarenergi har övervakning för att upprätthålla en trygg miljö för personal och besökare samt att förhindra brottslig aktivitet så som stöld och skadegörelse. Kameraövervakningen utgör ett stöd i företagets förebyggande arbete mot allvarliga händelser som utgör hot mot person eller egendom samt vid utredning av brott som skadegörelse, stöld eller hot och våld. 

Vad säger lagen?

Kamerabevakning är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en uppgift av allmänt intresse (artikel 6.1.e Dataskyddsförordningen). Det innebär att kameraövervakningen faller under det som kallas rättslig grund. 

Behandling av personuppgifter

Du har enligt Dataskyddsförordningen rätt att veta hur dina personuppgifter behandlas. Om du befinner dig i områden där Mälarenergis kameror är uppsatta finns möjligheten att du syns på övervakningsmonitorer. Obehöriga har inte tillgång till övervakningsmonitorerna och kamerabevakningsmaterialet raderas högst efter 30 dagar.

Kamerabevakningsmaterialet kan även omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen vilket kan påverka den enskildes rättigheter när det exempelvis gäller att begära ut kamerabevakningsmaterialet. Kamerabevakningsmaterialet kan även komma att lämnas ut om behörig myndighet begär detta. Exempelvis Polismyndigheten.

Kontakta oss:
Har du frågor gällande kamerabevakning kan du kontakta Mälarenergis Dataskyddsombud på dataskyddsombud@malarenergi.se eller på telefon 021-39 50 50.

Vid klagomål av vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som även är tillståndsgivare för kamerabevakning.